Nowy wzór formularza VAT-26


Od 1 października 2021 r. nowy wzór formularza VAT-26 dostosowany do Slim VAT2

28.11.2023

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. poz. 1626), dalej: ,,pakiet Slim VAT 2”, wprowadziła z dniem 1 października 2021 r. korzystne dla podatników zmiany w art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT poprzez wydłużenie terminu złożenia informacji VAT-26 oraz aktualizacji informacji.

Konieczne było wydanie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej i określenia wzoru formularza VAT-26 stanowiącego załącznik do tego rozporządzenia.

Z dniem 1 października 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1790).

Aktualny formularz VAT-26 zawarty w załączniku do rozporządzenia z 28 września 2021 r. należy stosować w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych od dnia 1 października 2021 r.

W odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej poniesionych przed 1 października 2021 r. podatnicy powinni stosować dotychczasowy wzór formularza VAT-26 objęty rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 371).”