Możliwość zwrotu podatku VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.


Informujemy, że brytyjska administracja podatkowa potwierdziła, że Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT

16.04.2024

Brytyjska administracja podatkowa Revenue & Customs/Foreign, Commonwealth & Development Office potwierdziła, że Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorstwom z Unii Europejskiej na zasadzie wzajemności z państwami członkowskimi UE.

Powyższe dotyczy wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej za okresy po 1 stycznia 2021 r.

Informacje dotyczące m.in. wniosku o zwrot oraz wymaganej dokumentacji do załączenia do wniosku o zwrot, można uzyskać bezpośrednio z brytyjskiej administracji podatkowej właściwej do zwrotu podatku od wartości dodanej.

Instrukcje VAT-REF

Instrukcje związane ze zwrotem podatku od wartości dodanej (VAT-REF)