Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A.


Dokument prezentuje stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A.

13.07.2023