Kasy rejestrujące w automatach


Informujemy, że przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy zastosowaniu automatów

16.04.2024

Informacje podstawowe

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy zastosowaniu automatów
i będą używać kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnią nabywcy możliwość zapoznania się z danymi
o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas[1] - powyższe reguluje § 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących[2].

Kasa zainstalowana w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług może nie emitować paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, pod warunkiem wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy pozycji paragonu dotyczących transakcji sprzedaży danych w kolejności:

  1. numer unikatowy kasy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
  3. datę sprzedaży,
  4. numer kolejny paragonu,
  5. łączną wartość sprzedaży brutto,
  6. łączną kwotę podatku,
  7. typ formy płatności,
  8. inne formy płatności,

- przez nie mniej niż 30 sekund lub do rozpoczęcia kolejnej transakcji sprzedaży.

Podatnicy mają możliwość wydania paragonu w postaci elektronicznej. Przy prowadzeniu ewidencję przy użyciu kas on-line, można wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej[3].

Pytania i odpowiedzi

[1] W zakresie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206),

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816, ze zm.)

[3] art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.) oraz § 19a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816, ze zm.)

Kasy rejestrujące

Informacje dotyczące systemu rejestracji online (kasy online) oraz kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne)