Kasy online z nowym terminem


Ministerstwo Finansów informuje o nowym terminie obowiązku instalacji kasy online

16.04.2024
  • Odraczamy obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. ·
  • Nowy termin dotyczy m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej.

Odroczenie terminu obowiązkowej instalacji kas online o pół roku to wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców.

W MF trwają prace nad szczegółami rozporządzenia dotyczącego odroczenia terminu wejścia w życie kas online.

Kasy rejestrujące

Informacje dotyczące systemu rejestracji online (kasy online) oraz kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne)