Interpretacja ogólna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług


16.04.2024

Interpretacja ogólna dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. 

Interpretację opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 15 kwietnia 2019 r. pod poz. 46.