Interpretacja ogólna Nr PT3.8101.1.2020


Interpretacja ogólna w sprawie zastosowania art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

16.04.2024

Interpretacja ogólna Nr PT3.8101.1.2020 Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie braku zastosowania art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do towarów pozostałych w momencie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego ze względu na wykorzystanie tych towarów przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku bezpośrednio do dalszego prowadzenia działalności opodatkowanej

Interpretacja ogólna Nr PT3.8101.1.2020 (PDF, 259 kB)