Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT1.8101.1.2023 z dnia 2 maja 2024 r.


Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii oraz usuwaniu azbestu.

07.05.2024

Informujemy o udostępnieniu interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr PT1.8101.1.2023 z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii oraz usuwaniu azbestu w związku wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2023 r. w sprawach C-612/21 Gmina O. i C-616/21 Gmina L.