Podatnik bezgotówkowy


Rejestrujesz sprzedaż wyłącznie na kasach online lub wirtualnych? Sprawdź, jak otrzymać zwrot VAT na rachunek w 15 dni i poprawić płynność finansową Twojej firmy

16.04.2024

 

Wideo

 

Zwrot VAT w 15 dni na rachunku

Podejmujesz inwestycje związane z rozwojem swojej firmy lub ponosisz wysokie koszty bieżące działalności i masz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym? Jesteś detalistą i przyjmujesz wpłaty bezgotówkowe przy użyciu kas online lub wirtualnych?

Sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot VAT na rachunek w 15 dni, bez dodatkowych formalności.

Co zrobić, aby otrzymać szybki zwrot VAT

 

 • Wystarczy, że wykorzystujesz od co najmniej 6 miesięcy wyłącznie kasy online lub wirtualne do rejestracji swojej sprzedaży.
 • Złóż deklarację z wykazanym zwrotem - do 25. dnia następnego miesiąca.
 • Oznacz w deklaracji „Zwrot VAT w 15 dni”.
 • Administracja skarbowa sprawdzi zwrot i wypłaci pieniądze na Twój rachunek.

Nie wymagamy od Ciebie żadnych dodatkowych dokumentów. Wiemy, że liczy się czas. Opieramy weryfikację o dane, które gromadzimy w naszych systemach informatycznych.

Jakie warunki musisz spełnić i co sprawdzamy w urzędzie skarbowym

 

Pamiętaj – poniższe warunki musisz spełniać łącznie

Aby szybko przelać pieniądze na Twoje konto, sprawdzamy, czy:

 • przez ostatnie 3 miesiące/kwartał poprzedzające okres z wykazanym zwrotem VAT przyjmujesz płatności bezgotówkowe – co najmniej 55 proc. obrotu rejestrowanego na kasie fiskalnej w każdym miesiącu,
 • przez ostatnie 3 miesiące/kwartał poprzedzające okres z wykazanym zwrotem VAT jesteś detalistą ze sprzedażą rejestrowaną na kasie online lub wirtualnej – nie mniej niż 70 proc. całego Twojego obrotu w każdym miesiącu,
 • przez ostatnie 6 miesięcy osiągasz obrót detaliczny nie mniejszy niż 40 tys. zł brutto na miesiąc w kasach wirtualnych lub online.

Szybki zwrot VAT opieramy na wiarygodności i rzetelności Twoich rozliczeń:

 • bądź zarejestrowany do VAT przez co najmniej rok i składaj terminowo deklaracje VAT,
 • posiadaj rachunek do przyjmowania płatności zgłoszony w wykazie podatników VAT przynajmniej od 3. ostatnich miesięcy.

Upewnij się również, że kwota VAT z przeniesienia z poprzednich deklaracji nie przekracza 3 tys. zł, a kwota zwrotu - dwukrotności podatku VAT od Twojej sprzedaży detalicznej.

Po potwierdzeniu Twoich rozliczeń zwrócimy VAT w 15 dni.

Co zyskujesz

 • Szybkie zasilenie firmy środkami VAT na kolejne inwestycje. Poprawiasz płynność finansową, szybciej dysponujesz środkami na koncie i możesz szybciej inwestować pieniądze.
 • Zapewniasz przejrzystość rozliczeń i kreujesz pozytywny obraz firmy u klientów i administracji.
 • Twoi klienci mogą płacić kartą w wygodny i bezpieczny sposób, bez dbania o odpowiednią ilość gotówki w portfelu czy szukanie bankomatu.

Pytania i odpowiedzi