Odliczenie podatku naliczonego i zwrot podatku


Kiedy możesz potrącić podatek, terminy zwrotu.

13.07.2023

Możesz potrącić podatek zapłacony w cenie nabywanych towarów i usług (tzw. podatek naliczony) od podatku, który wynika ze sprzedaży towarów i usług (tzw. podatek należny).

Możesz to zrobić w zakresie, w jakim wykorzystujesz kupione towary i usługi do wykonywanych czynności opodatkowanych (ustawa przewiduje tu pewne wyjątki). Dodatnia różnica między podatkiem należnym a naliczonym - to kwota zobowiązania podatkowego, którą wpłacasz do urzędu skarbowego. Z kolei różnica ujemna (czyli nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) - zgodnie z twoim wyborem, jest zwracana na rachunek bankowy albo potrącana od podatku należnego w kolejnych okresach rozliczeniowych.


Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym otrzymasz w terminie 60. dni od złożenia rozliczenia. W niektórych przypadkach – w ciągu 25. dni.

Tzw. podatnicy bezgotówkowi przyjmujący w zdecydowanej większości płatności bezgotówkowe mogą uzyskać przyspieszony zwrot VAT w terminie 15. dni.

Podatnicy którzy wystawiają zasadniczo faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF mogą uzyskać zwrot w terminie 40. dni.

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wykonałeś żadnych czynności - otrzymasz zwrot w ciągu 180. dni, chyba że złożysz w urzędzie skarbowym pisemny wniosek wraz z odpowiednim zabezpieczeniem (np. w formie gwarancji bankowej lub weksla z poręczeniem wekslowym banku). Wówczas otrzymasz zwrot w terminie 60 dni.

UWAGA: jeżeli złożysz wniosek o zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, wówczas otrzymasz zwrot w terminie 25. dni (dotyczy to podatników, którzy korzystają z mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment).
Terminy zwrotu podatku (60. dni, 40. dni, 25. dni, 15. dni, 180. dni) mogą być przedłużone, jeżeli urząd skarbowy będzie potrzebował więcej czasu na weryfikację zwrotu. Jeżeli złożysz zabezpieczenie otrzymasz zwrot w ustawowym terminie.