Regulamin Głosu podatnika


Regulamin Głosu podatnika

Celem Głosu podatnika jest zbieranie pomysłów i opinii, które mają usprawnić polski system podatkowy w zakresie podatków PIT, CIT i VAT, tak aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli.

Głos podatnika służy zgłaszaniu pomysłów dotyczących m.in.:

 1. upraszczania systemu podatkowego;
 2. likwidowania zbędnych i uciążliwych obowiązków podatkowych;
 3. znoszenia barier biurokratycznych dla podatników.

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu Glos podatnika.

Użytkownik:

 1. ma możliwość zgłaszania pomysłów za pomocą formularza;
 2. może przeglądać, głosować i komentować zgłoszenia pomysłów innych Użytkowników.

Po wysłaniu zgłoszenia pomysł otrzymuje unikatowy numer zgłoszenia, wyświetlany w komunikacie systemowym.

Zgłaszany pomysł powinien być zgodny z następującymi zasadami:

 1. tytuł pomysłu powinien w jasny, zrozumiały sposób odzwierciedlać treści zawarte w opisie i nie może przekraczać 70 znaków;
 2. opis pomysłu nie powinien przekraczać 1500 znaków;
 3. zgłaszany pomysł powinien zawierać: opis problemu i propozycję jego rozwiązania; pomysły roszczeniowe, które nie zawierają konstruktywnych propozycji rozwiązania, nie będą publikowane;
 4. pomysł powinien dotyczyć zagadnień związanych z podatkami PIT, CIT i VAT;
 5. zanim Użytkownik zgłosi pomysł, powinien sprawdzić, czy nie został już wcześniej zgłoszony;
 6. po wysłaniu zgłoszenia pomysł otrzymuje unikatowy numer zgłoszenia, wyświetlany w komunikacie systemowym.

Dodawane komentarze powinny dotyczyć wyłącznie zgłoszonych pomysłów.

Zgłaszane pomysły są publikowane w Głosie podatnika po zaakceptowaniu ich przez Administratora. Inni Użytkownicy będą mogli skomentować pomysł i wystawiać oceny.

Administrator Głosu podatnika ma prawo do niepublikowania zgłoszonych pomysłów i komentarzy bez podania uzasadnienia. Administrator zastrzega sobie także prawo do: łączenia pomysłów, rozpowszechniania, redagowania i skracania treści pomysłów i komentarzy oraz do usuwania i niepublikowania treści obraźliwych, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, reklamowych lub niezwiązanych z tematem.

Ochrona danych osobowych

Administratorem serwisu Głos podatnika jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność przetwarzanych w serwisie danych.

Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że swoje dane osobowe udostępnia dobrowolnie oraz że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie oraz, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Ministra Finansów.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub informację o konieczności sprostowania danych Użytkownik przesyła na adres: portalpodatkowy.rodo@mf.gov.pl.

Logi systemowe oraz mechanizm cookies

 1. serwis Głos podatnika gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne dane informatyczne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych i statystycznych.

 2. głos podatnika stosuje mechanizm cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje na urządzeniu Użytkownika – w przeglądarce internetowej. Cookies używane są do bieżącej optymalizacji serwisu i ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z niego, a także w celach statystycznych.

 3. korzystając z serwisu Glos podatnika Użytkownik wyraża zgodę na instalację cookies na jego urządzeniu. Jeżeli Użytkownik nie chce, by pliki cookies były instalowane na jego urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili może też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania serwis. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwis.

 4. serwis Głos podatnika wykorzystuje narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Mechanizm ten pozwala na zbieranie zanonimizowanych danych o zachowaniu Użytkownika w trakcie sesji w serwisie, takich jak wyświetlone strony i czas na nich spędzony, dane o urządzeniu i systemie operacyjnym Użytkownika oraz dane o interakcji Użytkownika ze stroną (takie jak kliknięcia na linki). Dane te wykorzystywane są do optymalizacji i rozwoju serwisu. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics dostępne jest na stronie: cookies oraz Polityce prywatności Google Analytics.

Głos podatnika

Masz pomysł, jak ulepszyć prawo podatkowe w naszym kraju? Twój głos jest ważny.