Formularz do sporządzania informacji CUK-1


Informujemy o udostępnieniu na Portalu Podatkowym sekcji dla opłaty od środków spożywczych wraz z bezpłatnym narzędziem do sporządzania deklaracji CUK-1

28.11.2023

Na Portalu Podatkowym (w części „Inne podatki i opłaty”) udostępniono sekcję Opłata od środków spożywczych.

W tej sekcji, poza najważniejszymi informacjami dotyczącymi ww. opłaty, znajduje się bezpłatna aplikacja webowa Formularz CUK-1, która służy do sporządzenia informacji w zakresie opłaty od środków spożywczych CUK-1. Narzędzie to umożliwia wprowadzenie danych dotyczących miejsca i celu składania informacji, danych podatnika, danych do wyliczenia opłaty, danych dotyczących faktur oraz danych kontaktowych, a następnie wygenerowanie i zapisanie pliku wypełnionego formularza w formacie XML w celu realizacji wysyłki w aplikacji Klient JPK WEB.

Dodatkowo na stronie biznes.gov.pl również istnieje sekcja poświęcona tej opłacie.