Komunikaty techniczne


W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje na temat zmian i ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu usług i narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Prace serwisowe na środowiskach testowych Krajowego Systemu e-Faktur

Informujemy o pracach serwisowych na środowiskach testowych Krajowego Systemu e-Faktur

opublikowano: 02.09.2024

Prace serwisowe bramki UBD

Informujemy o pracach serwisowych mających wpływ na składanie niektórych dokumentów za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego

opublikowano: 02.06.2024

Przygotowujemy zeznania podatkowe w usłudze „Twój e-PIT”

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 31.01.2024

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 30.01.2024

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o przywróceniu publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 19.01.2024

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o opóźnieniu w publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 17.01.2024

Profil Zaufany - prace serwisowe

Informujemy o tymczasowym wyłączenie metody logowania Profilem Zaufanym

opublikowano: 16.01.2024

Tymczasowe wyłączenie metody logowania SSO do e-Urzędu

Informujemy o tymczasowym wyłączenie metody logowania SSO do e-Urzędu Skarbowego.

opublikowano: 16.01.2024

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o opóźnieniu w publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 16.01.2024

Prace serwisowe w e-Formularzach

Informujemy o możliwych utrudnieniach przy składaniu eFormularzy

opublikowano: 01.08.2024

Tymczasowe wyłączenie metody logowania SSO do e-Urzędu i innych usług Krajowej Administracji Skarbowej

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu metody logowania SSO do e-Urzędu i innych usług Krajowej Administracji Skarbowej

opublikowano: 01.08.2024