Komunikaty techniczne


W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje na temat zmian i ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu usług i narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o problemach technicznych w publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 20.03.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 18.03.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 15.03.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 03.11.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 03.11.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 03.04.2024

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur na środowisku przedprodukcyjnym (Demo)

Informujemy o aktualizacji API Krajowego Systemu e-Faktur na środowisku przedprodukcyjnym (Demo)

opublikowano: 29.02.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 26.02.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 20.02.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 19.02.2024

Prace serwisowe na środowiskach testowych Krajowego Systemu e-Faktur

Informujemy o pracach serwisowych na środowiskach testowych Krajowego Systemu e-Faktur

opublikowano: 02.09.2024

Prace serwisowe bramki UBD

Informujemy o pracach serwisowych mających wpływ na składanie niektórych dokumentów za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego

opublikowano: 02.06.2024