Komunikat w sprawie zmian w opłacie cukrowej


W związku z publikacjami medialnymi Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że procedowany projekt nowelizujący przepisy o "opłacie cukrowej" nie obejmuje opłatą żadnych nowych produktów

28.11.2023

Celem projektowanej nowelizacji (UD443) jest uproszczenie poboru opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej) i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami. Projekt utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy o zdrowiu publicznym i nie przewiduje zmian dotyczących katalogu napojów podlegających opłacie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno soki 100%, jak i napoje zawierające co najmniej 20% soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml nie podlegają opłacie cukrowej.

Napoje zawierające cukry naturalne, nie będące sokami 100%, już teraz objęte są opłatą od środków spożywczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłacie podlega napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje. „Dodane” do napoju substancje mogą być zatem cukrami występującymi naturalnie np. dodatek soku owocowego zawierającego występujący w nim naturalnie cukier stanowi dodatek środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą.

Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne, czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie.

Powyższe stanowisko jest zgodne zarówno z wyjaśnieniami udzielanymi przez Ministerstwo Zdrowia jak i z wydawanymi jednolitymi interpretacjami w tym zakresie (por. 0111-KDSB1-1.4019.183.2021.2.MF, 0111-KDSB1-1.4019.150.2021.2.IS, 0111-KDSB1-1.4019.84.2021.2.MF, czy 0111-KDSB1-1.4019.96.2021.2.MM) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od początku funkcjonowania opłaty cukrowej, a także potwierdzone w orzecznictwie sądowym (por. wyrok WSA sygn. akt V SA/Wa 4315/21, sygn. akt I SA/Po 821/21, sygn. akt V SA/Wa 4505/21, sygn. akt V SA/Wa 4659/21).

Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że stosownie do obowiązujących przepisów, napoje zawierające co najmniej 20% soku i powyżej 5 g cukrów (syntetycznych lub naturalnych) traktowane są preferencyjnie – objęte są wyłącznie opłatą zmienną (0,05 zł za każdy gram powyżej 5 g cukrów), nie są natomiast objęte opłatą stałą (0,50 zł /1 litr napoju). W rezultacie w przypadku nektaru zawierającego 9 g cukrów opłata wynosi 0,20 zł/1 litr, podczas gdy opłata od napoju z taką samą ilością cukrów lecz bez dodatku soku wynosi 0,70 zł/1 litr.