FATCA


Celem FATCA jest umożliwienie administracji podatkowej pozyskiwania z instytucji finansowych określonych z góry informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

Cel FATCA

Celem automatycznej wymiany informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA) jest umożliwienie administracji podatkowej pozyskiwania z instytucji finansowych określonych z góry informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, zidentyfikowanych jako prowadzone dla amerykańskich osób raportowanych, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu Stanom Zjednoczonym Ameryki.

Raportujące polskie instytucje finansowe są zobowiązane do składania informacji przez wykorzystanie specjalnie do tego opracowanego formularza (FAT-1) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH [1] .

Formularz przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu e-Deklaracje.

W razie konieczności skorygowania lub uzupełnienia danych, które dotyczą lat poprzednich, informacje te należy składać na formularzu dotyczącym danego okresu.

Pliki do pobrania

Raportowanie za 2018 rok:

Formularz FAT-1(4) (plik XSD, 36 KB)

Dokument z opisem elementów formularza FAT-1(4) oraz instrukcją jego wypełniania (plik PDF, 1,57 MB)

Formularz interaktywny FAT-1(4) (plik PDF, 72 KB)

Raportowanie za 2017 rok:

Formularz FAT-1(3) (plik XSD, 33 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(3) (plik DOC, 387 KB)

Formularz interaktywny FAT-1(3) (plik PDF, 67 KB)

Raportowanie za 2016 rok:

Formularz FAT-1(2) (plik XSD, 33 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(2) (plik DOC, 399 KB)

Formularz interaktywny FAT-1(2) (plik PDF, 68 KB)

Raportowanie za 2015 rok:

Formularz FAT-1(1) (plik XSD, 32KB)

Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(1) (plik DOC, 558 KB)

Formularz interaktywny FAT-1(1) (plik PDF, 63 KB)

Przypisy               

[1] o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA