FATCA


Informacje dotyczące automatycznej wymiany informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

16.04.2024

Cel FATCA

Celem automatycznej wymiany informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA) jest umożliwienie administracji podatkowej pozyskiwania z instytucji finansowych określonych z góry informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, zidentyfikowanych jako prowadzone dla amerykańskich osób raportowanych, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu Stanom Zjednoczonym Ameryki.

Raportujące polskie instytucje finansowe są zobowiązane do składania informacji przez wykorzystanie specjalnie do tego opracowanego formularza (FAT-1) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH [1] .

Formularz przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu e-Deklaracje.

W razie konieczności skorygowania lub uzupełnienia danych, które dotyczą lat poprzednich, informacje te należy składać na formularzu dotyczącym danego okresu.

Formularze interaktywne FAT-1 dostępne są w zakładce e-Deklaracje

Pliki do pobrania

Raportowanie za lata od 2018 roku:

Formularz FAT-1(4) (XSD, 36 KB)

Dokument z opisem elementów formularza FAT-1(4) oraz instrukcją jego wypełniania - aktualizacja 14.06.2023 (PDF, 1484 KB)

Raportowanie informacji o amerykańskim numerze TIN w informacjach FATCA za 2020 rok i lata następne - aktualizacja 14.06.2023 (PDF, 646 KB)

Raportowanie za 2017 rok:

Formularz FAT-1(3) (XSD, 33 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(3) (DOC, 387 KB)

Raportowanie za 2016 rok:

Formularz FAT-1(2) (XSD, 33 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(2) (DOC, 399 KB)

Raportowanie za 2015 rok:

Formularz FAT-1(1) (XSD, 32KB)

Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(1) (DOC, 558 KB)

 

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

W przypadku niezłożenia w terminie Szefowi KAS informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (FAT-1) podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych) Szefowi KAS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czynny żal składa się Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Przypisy   

[1] o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA