Opłata od posiadania psów


Masz psa? Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy masz zapłacić.

16.04.2024

Kto płaci za posiadanie psa

Każdy, kto ma psa i mieszka w gminie, która ustaliła taką opłatę. Sprawdź na stronie internetowej gminy, czy masz zapłacić.

Jeśli w twojej gminie jest opłata za psa – masz obowiązek zapłacić.

Kiedy NIE płacisz za posiadanie psa

Nie płacisz za 1 psa  jeśli masz:

  • orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  • więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe. 

Jeśli masz więcej psów i spełniasz te warunki  zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa.

Nie płacisz za 1 lub 2 psy  jeśli płacisz podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Płacisz wtedy dopiero za trzeciego i każdego kolejnego psa.

Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem. Sprawdź na stronie internetowej swojej gminy, czy wprowadziła dodatkowe zwolnienia.

Co zrobić

  1. Sprawdź, czy w twojej gminie jest ustalona opłata za posiadanie psa.
  2. Zapłać w odpowiednim terminie. Szczegóły znajdziesz w sekcjach: Kiedy zapłacisz, Ile zapłacisz, Jak zapłacisz.

Kiedy zapłacisz

Płacisz co roku. O dokładnym terminie decyduje gmina. Obowiązujący cię termin znajdziesz na stronie internetowej gminy.

Ile zapłacisz

Do 173,57 zł za jednego psa (opłata w 2024 r.).

Każda gmina sama ustala wysokość opłaty, na przykład zależnie od wielkości i rasy psa. Dlatego o dokładną kwotę zapytaj w swoim urzędzie gminy.

Jak zapłacisz

  • w kasie gminy,
  • przelewem na jej konto,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).