Formularze


W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

Wszystkie formularze z poniższej tabeli możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu

Wzory deklaracji: DN-1, IN-1, ZN-1/A, ZN-1/B, DR-1, Ir-1, ZR-1/A, ZR-1/B, DL-1, IL-1, ZL-1/A, ZL-1/B nie są przeznaczone dla podatników. Stanowią jedynie pomoc w określeniu przez rady gmin na mocy uchwał obowiązującego wzoru formularza podatkowego.

Legenda

Deklaracja do druku

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

DT-1A

Załącznik do deklaracji DT-1

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

IN-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

ZN-1/A

Załącznik do deklaracji i informacji - dane o nieruchomościach

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

ZN-1/B

Załącznik do deklaracji i informacji - dane o zwolnieniach podatkowych

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

DR-1

Deklaracja na podatek rolny

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

IR-1

Informacja o gruntach

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

ZR-1/A

Dane o nieruchomościach rolnych

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

ZR-1/B

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

DL-1

Deklaracja na podatek leśny

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

IL-1

Informacja o lasach

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

ZL-1/A

Dane o nieruchomościach leśnych

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

ZL-1/B

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

2019

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2018

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników

2017

Deklaracja do druku
Formularz nie jest przeznaczony dla podatników
Archiwum formularzy (link otwiera nowe okno w innym serwisie)