Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne


W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

Wszystkie formularze z poniższej tabeli możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu

Legenda

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy dot. podatków i opłat lokalnych

DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

DT-1A

Załącznik do deklaracji DT-1

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości

2022

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2019

Deklaracja do druku

ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZDN-2

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

IN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

2022

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2019

Deklaracja do druku

ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZIN-3

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

DR-1

Deklaracja na podatek rolny

2022

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2019

Deklaracja do druku

ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZDR-2

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

IR-1

Informacja o gruntach

2022

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2019

Deklaracja do druku

ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZIR-3

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

DL-1

Deklaracja na podatek leśny

2022

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2019

Deklaracja do druku

ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZDL-2

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

IL-1

Informacja o lasach

2022

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania

2019

Deklaracja do druku

ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

ZIL-3

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Archiwum formularzy dot. podatków i opłat lokalnych