Ulga na robotyzację


Poniosłeś wydatki na roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na robotyzację.

Dla kogo ulga

Jeśli osiągasz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub podatkiem liniowym - możesz skorzystać z ulgi na robotyzację.

Na czym polega

Ulga na robotyzację polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Ulga ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Mogą z niej skorzystać firmy, które zastosują roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji.

Ważne

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jakie koszty można odliczyć

Odliczysz koszty poniesione na robotyzację, czyli:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, w szczególności: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Ważne

Odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały zwrócone w jakikolwiek sposób.

Zasady odliczenia

Ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022–2026. Po raz pierwszy mogłeś skorzystać z niej w rozliczeniu za rok 2022.

Ulgę odliczysz w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniosłeś koszty. Jeżeli w danym roku wykażesz stratę albo twój dochód jest niższy od kwoty przysługującego ci odliczenia - to z ulgi skorzystasz w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Jakie zeznanie powinienem złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-36/PIT-36S – jeżeli uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej,
 • PIT-36L/PIT-36LS – jeżeli uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym

- wraz z informacją PIT-RB/PIT-RBS.

Podstawa prawna

 • art. 52jb ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)