Ulga na prototyp


Poniosłeś wydatki na etapie testowania wynalazku - przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na prototyp.

Dla kogo ulga

Jeśli osiągasz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub podatkiem liniowym - możesz skorzystać z ulgi na prototyp.

Na czym polega

Ulga na prototyp polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ulga pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. Ulga na prototypy wesprze Ciebie na etapie testowania wynalazku - przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek.

Ważne

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 130% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 30% jako odliczenie w ramach ulgi.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jakie koszty można odliczyć

Kosztami produkcji próbnej nowego produktu są:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Kosztami wprowadzenia na rynek nowego produktu są koszty:

 • badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • badania cyklu życia produktu;
 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Ważne

Przedsiębiorcy, którzy:

 • uzyskują dochody z prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub
 • osiągają dochody w ramach realizacji nowej inwestycji na podstawie wydanej decyzji w tym zakresie

- z ulgi mogą skorzystać w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, których nie uwzględniają w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT1.

Pamiętaj

Odliczenie Ci przysługuje, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu:

 • faktycznie poniosłeś w roku podatkowym, za który dokonujesz odliczenie,
 • nie zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie lub
 • nie odliczyłeś ich od podstawy obliczenia podatku.

Zasady odliczenia

Ulgę odliczysz w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniosłeś koszty. Jeżeli w danym roku wykażesz stratę albo twój dochód jest niższy od kwoty przysługującego ci odliczenia - to z ulgi skorzystasz w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Jakie zeznanie powinienem złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-36 lub PIT-36S – jeżeli uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej,
 • PIT-36L lub PIT-36LS – jeżeli uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 


Przypisy:

1 art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b ustawy o PIT

Podstawa prawna

 • art. 26ga ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)