Ulga dla pracujących seniorów


Jeżeli, pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nadal pozostajesz aktywny zawodowo, sprawdź, czy możesz skorzystać z tzw. ulgi dla pracujących seniorów

Na czym polega ulga

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez ciebie z:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umowy zlecenie zawartej z:
  • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
  • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, albo
  • z przedsiębiorstwem w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub
 • zasiłku macierzyńskiego

pod warunkiem, że z tytułu uzyskania tych przychodów podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać z ulgi

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli jesteś:

 • kobietą powyżej 60. roku życia lub
 • mężczyzną powyżej 65. roku życia

i, pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymujesz:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku

Poradnik Ulga dla pracujących seniorów (PIT-0) (PDF, 632 kB)

Podstawa prawna

 • art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT)