Rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne


Podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu? Sprawdź, czy możesz rozliczyć zapłacone przez ciebie składki

Dla kogo rozliczenie

Możesz rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną:

 • 19% podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub
 • kartą podatkową.

Kiedy przysługuje rozliczenie

Możesz rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały przez ciebie zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną:

 • 19% podatkiem liniowym lub
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych możesz rozliczyć składki, które zostały zapłacone przez ciebie:
 • z tytułu tej działalności na twoje ubezpieczenie,
 • za osoby z tobą współpracujące.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną:

 • kartą podatkową możesz odliczyć składki, które zostały zapłacone przez ciebie z tytułu tej działalności wyłącznie na twoje ubezpieczenie.

Nie możesz rozliczyć składek na ubezpieczenia zdrowotne, które:

 • zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • zapłaciłeś z innego tytułu niż prowadzona przez ciebie działalność gospodarcza (np. z tytułu umowy o pracę).

Ile można rozliczyć

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, to składki na ubezpieczenie zdrowotne możesz (alternatywnie):

 • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo
 • odliczyć od dochodu.

Łączna wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie mogła przekroczyć w 2023 r. kwoty może przekroczyć w roku podatkowym 10 200 zł. W 2024 r. limit ten wynosi 11 600 zł.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to od uzyskanego przychodu możesz odliczyć 50% składek zdrowotnych.

Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową, możesz obniżyć podatek ustalony w decyzji naczelnika urzędu skarbowego o kwotę stanowiącą 19% składki zdrowotnej.

Jak dokumentować prawo do odliczenia

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne ustalasz na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodami mogą być dokumenty potwierdzające zapłatę przez ciebie składek np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy, zaświadczenie z ZUS.

Pytania i odpowiedzi

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku

Przewodnik zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców 2024 (PDF, 566 kB)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)