Pytania i odpowiedzi Twój e-PIT


Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

×

Ogólne

 • Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu.

  Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl

 • Usługa Twój e-PIT, a w niej zeznania za 2022 rok, będzie na Ciebie czekać od 15 lutego 2023 r. w e-Urzędzie Skarbowym

 • W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika.

  Zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie PIT, można zmienić - sposób rozliczenia:

  • na wspólny z małżonkiem, lub
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

  Taka możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji.

 • Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

  PIT-37

  W PIT-37 prezentujemy:

  • dane wynikające z prawidłowych informacji od pracodawców/płatników,
  • numer rachunku bankowego (tylko w przypadku,gdy z zeznania wynika nadpłata),
  • informacje o ulgach wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok,takie jak np: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

  Informacje te podatnik może oczywiście zmienić.

  Jeżeli podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

  PIT-38

  W PIT-38 prezentujemy dane z prawidłowych informacji PIT-8C przesłanych przez płatników. Jeżeli z zeznania za poprzedni rok wynikała strata podatkowa, również jest ona rozliczona w zeznaniu. Podatnik może samodzielnie uwzględnić straty z lat wcześniejszych.

  PIT-28

  W PIT-28 prezentujemy informację o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego (jeśli z zeznania wynika nadpłata). Podatnik samodzielnie musi uzupełnić przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

  PIT-36

  W PIT-36 prezentujemy:

  • dane z prawidłowych informacji przesłanych przez płatników,
  • kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego
  • informacje o ulgach wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, takie jak np.: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku)

  Podatnik może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży oraz przychody z działalności nierejestrowanej.

  Pamiętaj!

   

  W zeznaniach PIT-36 i PIT-28 udostępnionych w usłudze Twój e-PIT nie można uwzględniać przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

 • Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, sam decydujesz w jaki sposób złożysz zeznanie podatkowe.

  Masz do wyboru:

  • usługę Twój e-PIT
  • formularz online dostępny w serwisie podatki.gov.pl
  • w formie papierowej

  Jeśli decydujesz się na inną formę niż Twój e-PIT, nie musisz zeznania udostępnionego w usłudze odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które złożysz samodzielnie.

 • W usłudze Twój e-PIT podatnik może złożyć korektę zeznań PIT-37 i PIT-38 bez względu na to, czy pierwsza wersja zeznania została złożona w usłudze Twój e-PIT, czy w innej formie – elektronicznie przez e-Deklaracje lub papierowo.

  W przypadku zeznań PIT-28 i PIT-36 podatnik może złożyć korektę wyłącznie dla zeznań, w których nie wykazano przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

 • Jeśli podatnik chce lub powinien złożyć zeznanie podatkowe, to będzie mieć taką możliwość - w przygotowanym zeznaniu PIT-37 znajdują się dane OPP wskazanej przez podatnika w roku ubiegłym.

 • Nie. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer i dostęp do internetu

 • Nie. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane.

 • Nie. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT dla drugiego z małżonków zostanie automatycznie anulowane.

 • System wygenerował indywidualne zeznanie dla podatnika. Jeżeli podatnik chce rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci, może jednym kliknięciem wybrać taki sposób rozliczenia.

 • Tak. Podatnik będzie mieć dostęp do złożonych PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 za rok poprzedni, w tym złożonych w formie papierowej i elektronicznej.

 • Jeżeli OPP której  w ubiegłym roku przekazałeś 1% podatku nadal figuruje w wykazie OPP, w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT automatycznie wskazujemy KRS tej organizacji. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły  wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy jest  wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT  możesz zmienić dane OPP, w tym nr KRS a także cel szczegółowy.

  W wyniku zmian wprowadzonych w ramach Niskich podatków, w zeznaniu za 2022 rok możesz na rzecz OPP przekazać 1,5% podatku.
  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce jak przekazać 1,5% na OPP.

 • Nie. Jeśli w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT zeznaniu wprowadzisz zmiany, np. zmienisz OPP, rachunek bankowy lub dodasz informację o przysługujących Ci ulgach, ale zmienionego zeznania nie zaakceptujesz i nie wyślesz, to takie zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 2 maja 2023 r. Po wprowadzeniu zmian musisz je zaakceptować i wysłać lub złożyć zeznanie w innej formie do 2 maja 2023 r. Jeśli tego nie zrobisz, to automatycznie zaakceptowane zostanie zeznanie przygotowane dla Ciebie przez administrację skarbową (czyli bez wprowadzonych przec Ciebie zmian).

 • Nie, w tej sytuacji system nie udostępni zeznania podatkowego. Podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu dla działalności gospodarczej.

 • Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT:

  jeśli składasz zeznanie PIT-37 możesz:

  1. zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian
  2. może wprowadzić zmiany do zeznania, np.: 
   • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
   • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
   • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
   • dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
   • podać lub zmienić numer rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

   - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

   Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku musisz sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane ( otrzymało status 200) i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

  3. możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;
  4. jeżeli w informacjach od płatników nie masz wykazanych wyłącznie przychodów zwolnionych, możesz też nie zrobić nic — wówczas 2 maja przygotowane rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane co będzie oznaczało, że Twoje zeznanie będzie złożone.

  jeśli składasz PIT-38 :

  1. zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian
  2. wprowadzić zmiany do zeznania, np.:
   • wykazać straty z lat wcześniejszych
   • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
   • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

   - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

   Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku musisz sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane ( otrzymało status 200) i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

  3. możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;
  4. możesz też nie zrobić nic — wówczas 2 maja przygotowane rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane co będzie oznaczało, że Twoje zeznanie będzie złożone.

   

  jeśli składasz PIT-36 :

  1. zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian
  2. wprowadzić zmiany do zeznania, np.:
   • uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, przychody z działalności nierejestrowanej;
   • wykazać straty poniesione w poprzednich latach,
   • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
   • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
   • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
   • dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
   • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

   - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

   Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku musisz sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane ( otrzymało status 200) i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

  3. możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

  Pamiętaj!!! Zeznanie PIT-36 nie podlega automatycznej akceptacji

   

  jeśli składasz PIT-28 :

  1. zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian
  2. wprowadzić zmiany do zeznania, np.:
   • uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
   • wykazać straty poniesione w poprzednich latach,
   • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
   • dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
   • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

   - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

   Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku musisz sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane ( otrzymało status 200) i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

  3. możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

  Pamiętaj!!! Zeznanie PIT-28 nie podlega automatycznej akceptacji

   

   

 • Zryczałtowane koszty kwotowe wynoszą nie więcej niż:

  1. 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. 4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  3. 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
  4. 5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).
 • Jeśli za rok 2021 w usłudze Twój e-PIT wygenerowane zostało zeznanie PIT-37 albo PIT-36 i nie zostanie ono zaakceptowane albo odrzucone, czy też podatnik sam nie złoży zeznania podatkowego, to zeznanie PIT-37 będzie automatycznie zaakceptowane z upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy to emeryta, rencisty, który nie został rozliczony przez organ rentowy, tzn. otrzymał od organu rentowego PIT-11A albo kilka PIT-40A lub uzyskał dodatkowe dochody (np. z pracy wykazane w PIT-11) – wtedy musi złożyć zeznanie podatkowe. W takiej sytuacji do udostępnionego PIT zostanie pobrana OPP z rozliczenia za rok poprzedni (albo z PIT-OP za rok poprzedni).

 • Organ rentowy nie ma możliwości uwzględnienia tej informacji w wystawianej deklaracji. Organizację, której chcesz przekazać 1,5% podatku możesz wskazać w zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu PIT-OP.

 • Nie musisz rozliczać się sam. W usłudze Twój e-PIT także dla Ciebie jest przygotowane zeznanie PIT-37. Jeśli nie zrobisz nic - zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone 2 maja 2023 roku.

  Jednak jeśli chcesz, możesz rozliczyć się sam. Aby to zrobić, zaloguj się do usługi Twój e-PIT i np. uzupełnij zeznanie lub zaakceptuj je przed 2 maja 2023 roku.

 • Nie. Twój e-PIT nie wysyła indywidualnych powiadomień o przygotowanym zeznaniu PIT.

  Usługę Twój e-PIT znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym. Możesz zalogować się na 3 sposoby:

   • przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną),
   • przez aplikację mObywatel,
   • danymi podatkowymi.

  Więcej w zakładce Twój e-PIT

 • Nie. Zeznanie możesz wydrukować dopiero po wysłaniu go do urzędu skarbowego (zapisz zeznanie do pliku .pdf i wydrukuj).

 • Tak. Twój e-PIT umożliwia rozliczenie wspólnie ze zmarłym małżonkiem. Gdy uwierzytelnisz zmarłego małżonka, w zeznaniu automatycznie zostanie wskazany taki sposób rozliczenia.

 • PIT-28 przygotowany w usłudze Twój e-PIT jest uzupełniony o kwoty podatku, które wpłacono do urzędu skarbowego. Kwoty te zobaczysz także w zakładce „dane źródłowe”.
  Wpłaty są wykazane za miesiące lub kwartały 2022 roku – w zależności od wybranej przez ciebie zasady wpłaty podatku.

 • Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

  • nie uzyskałeś innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej ani
  • nie korzystasz z ulg podatkowych ani
  • nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem ani
  • nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

  to nie musisz składać oddzielnego zeznania.

 • Nie. Za osobę zmarłą nie składa się zeznania.

 • W zeznaniu rocznym wpisz aktualny adres zamieszkania.

 • Kogo dotyczy usługa

 • W celu rozliczenia dochodów za 2022 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy składają zeznanie PIT-37 lub PIT-38 (wykazując przychody z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub przychodów kapitałowych) oraz rozliczający się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

  Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie będą automatycznie akceptowane

 • W usłudze Twój e-PIT nie są udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

 • W opisanej sytuacji w pierwszej kolejności w usłudze Twój e-PIT udostępnimy zeznanie PIT-37 zawierające dochody z pracy. Masz jednak możliwość zmiany formularza na PIT-36. Po zmianie formularza na PIT-36 widoczne będą przychody z pracy, jednak dochody z działalności nierejestrowanej należy uzupełnić samodzielnie.

 • Tak, system przygotuje dla podatnika PIT-37.

 • Logowanie i wysyłka

 • Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, podaj:

  • PESEL albo NIP i datę urodzenia,
  • kwotę przychodu z deklaracji za 2021 r. - kwota 1,
  • jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2022 r.) - kwota 2,

  i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2021 r. - kwota 3

  lub zaloguj się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel. 

  Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz Twój e-PIT.

  Sprawdź jakie wpisać kwoty:

   

 • Nie ma potrzeby zakładania konta na stronie podatki.gov.pl.

 • Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody za pośrednictwem płatnika i nie chcesz skorzystać z ulg czy odliczeń innych, niż wykazane automatycznie w usłudze (np. ulgi na dzieci) nie musisz się logować do usługi Twój e-PIT i akceptować zeznania.

  Jeżeli przesłana przez płatnika informacja jest prawidłowa, 2 maja 2023 roku takie rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.

  Automatyczna akceptacja nie ma zastosowania do zeznań PIT-28 i PIT-36.
  W tym wypadku zawsze musisz samodzielnie złożyć zeznanie. Możesz to zrobić w usłudze Twój e-PIT, jak również w inny sposób, elektronicznie lub papierowo.

  Zachęcamy jednak, abyś zalogował się do usługi Twój e-PIT i sprawdził prawidłowość informacji znajdujących się z zeznaniu (np.: danych identyfikacyjnych, kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty).

 • W tej sytuacji podatnik nie może uzyskać dostępu do swojego rozliczenia podatkowego poprzez podanie danych podatkowych. Może zalogować się przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.

 • Jeśli podatnik nie ma możliwości założenia PZ, nie korzysta z bankowości elektronicznej, ani nie dysponuje kwotą przychodów, kwotą nadpłaty albo kwotą do zapłaty, które są niezbędne do zalogowania do usługi Twój e-PIT, to może złożyć PIT-OP papierowo albo przez e-Deklaracje. Podatnik podpisuje PIT-OP kwotą przychodu z zeznania za rok 2021 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).

 • Usługę Twój e-PIT znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym. Możesz zalogować się na 3 sposoby:

   • przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną),
   • przez aplikację mObywatel,
   • danymi podatkowymi.

  Więcej w zakładce Twój e-PIT.

 • Ulgi i odliczenia

 • Tak, dane dotyczące ulgi na dzieci urodzone w 2022 r., dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL, są automatycznie prezentowane w zeznaniu. Oczywiście zawsze masz możliwość zmiany prezentowanych tam danych.

 • Jeżeli w PIT/O za 2021 r. wykazałeś ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy, ulga jest przeniesiona i przypisana do Ciebie. W innych przypadkach kwotę ulgi musisz wskazać samodzielnie.

 • Tak, jeżeli dziecko powyżej 18 roku życia studiuje, jest doktorantem, to ulga na nie jest automatycznie uwzględniona. Automat nie dotyczy pełnoletnich dzieci, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych i osób, które studiują za granicą.

 • Aby otrzymać taki zwrot w ramach usługi Twój e-PIT, podatnik musi skorzystać z funkcjonalności „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” dostępnej w części „Twoje ulgi i odliczenia”, jako informacja dotycząca ulgi na dziecko.

  Po użyciu przycisku „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” usługa wyświetli dodatkowy ekran. Podatnik samodzielnie wypełnia pole „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” wówczas pozycja „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci” zostanie wypełniona automatycznie. Zatwierdzenie wprowadzonych danych spowoduje wyświetlenie informacji o wysokości kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci i uwzględnienie jej w zeznaniu.

 • Tak. Jednak w przypadku nierezydentów i podatników, którzy otrzymali tylko jedną informację od organu rentowego (brak innych informacji od płatników), zeznanie zostanie przygotowane na żądanie podatnika, po zalogowaniu do usługi. Będzie je można zmodyfikować m.in. w zakresie ulgi rehabilitacyjnej i wysłać do urzędu skarbowego. Takie zeznanie nie będzie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

 • Ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia) będzie automatycznie uwzględniona na podstawie informacji z PIT-11 (w wersji 28 i 29 formularza):

  1. jeśli złożyłeś pracodawcy oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla młodych w trakcie 2022 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek – wówczas otrzymasz e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot Ci przysługuje,
  2. jeśli Twoje dochody w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzymasz taką informację i nie masz obowiązku złożenia zeznania.
   Uwaga: jeśli jednak w trakcie roku uzyskałeś dodatkowe dochody nie korzystające ze zwolnienia (np. z najmu) masz obowiązek samodzielnie je wykazać w zeznaniu podatkowym a następnie zatwierdzić i wysłać swój e-PIT.
  3. jeśli oprócz dochodów, które są objęte ulgą dla młodych, uzyskałeś inne dochody podlegające opodatkowaniu (np. przekroczyłeś próg zwolnienia lub uzyskałeś przychody z umowy o dzieło) – to zeznanie zawierające przychody podlegające opodatkowaniu zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT.
 • Nie. Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się pod uwagę ani 13 ani 14 emerytury ani też dochodów z tytułu:

  • alimentów na rzecz dzieci,
  • świadczenia uzupełniającego,
  • zasiłku pielęgnacyjnego.

  Za 2022 rok dochód uprawniający do skorzystania z odliczenia wynosi 16.061,28 zł.

 • Przygotowane zeznanie PIT-38 będzie uwzględniać wyłącznie stratę z zeznania PIT-38 za 2020 rok. Kwotę straty za 2019 rok będziesz musiał uzupełnić sam.

 • Nie. Dochody uzyskane przez córkę poza granicami kraju masz obowiązek doliczyć do dochodów uzyskanych w Polsce. Abyś skorzystała z ulgi na dziecko, łączna suma dochodów nie może przekroczyć 16.061,28 zł.

 • Nie. Zwolnione z opodatkowania przychody z tzw. ulgi dla młodych uwzględniasz w limicie dochodu dziecka, który nie może przekroczyć 16.061,28 zł.

 • Przysługuje wam limit 112 000 zł. Nie ma znaczenia w jaki sposób się rozliczycie – indywidualnie, czy wspólnie.

 • Tak. Możesz odliczyć wydatki na samochód do wysokości 2280 zł. Możesz skorzystać z ulgi, jeśli samochód należy do majątku wspólnego, mimo że w dowodzie rejestracyjnym jest wymieniony tylko jeden z małżonków.

 • co do zasady w zeznaniu możesz odliczyć tylko te wydatki, które poniosłaś od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Jednak jeżeli z orzeczenia wynika, że niepełnosprawność powstała przed zakupem aparatu słuchowego, masz prawo do odliczenia.

 • Tak. Możesz odliczyć wydatki na wszystkie leki, które przepisał ci lekarz specjalista. Również te, które nie są związane ze schorzeniem, na które posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. Pamiętaj, że odliczasz kwotę, która jest różnicą pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

 • Tak. Na dzień odliczenia ulgi (czyli dzień złożenia zeznania za rok 2021) będziesz właścicielem budynku mieszkalnego.

 • Jeśli nie złożyłeś jeszcze zeznania za 2021 rok - możesz od razu pomniejszyć kwotę poniesionych wydatków z 2021 roku o kwotę dotacji, którą otrzymałeś w 2022 roku.

  Jeżeli już złożyłeś zeznanie za 2021 rok i odliczyłeś całą kwotę poniesionych wydatków - możesz złożyć korektę zeznania i pomniejszyć kwotę ulgi o kwotę otrzymanej dotacji. Nie zwlekaj ze złożeniem korekty. Pamiętaj, korekta zeznania złożona po upływie terminu rozliczeniowego, czyli po 2 maja , może powodować dodatkowe konsekwencje.

  Jeżeli już złożyłeś zeznanie, odliczyłeś całą kwotę poniesionego wydatku i nie chcesz składać korekty - w zeznaniu za 2022 rok doliczysz do dochodu kwoty, które zostały ci zwrócone.

 • Decyzja należy do was. Wydatek możesz odliczyć albo tylko ty, albo ty i twoja małżonka po 50%, albo w dowolnie ustalonych przez was częściach.

  Po 50% odliczycie, gdy nie dojdziecie do porozumienia w kwestii proporcji rozliczenia wydatków.

 • Tak. Możesz odliczyć od dochodu darowiznę na cele krwiodawstwa. Odliczysz zarówno darowiznę krwi, jak i jej składników (np. osocze).

  Ozdrowieńcy oddający krew lub jej składniki (np. osocze) są honorowymi dawcami krwi.

 • Jeśli przekazałeś darowiznę:

   

  1. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.  – odliczasz kwotę odpowiadającą 150% jej wartości,
  2. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.– odliczasz kwotę odpowiadającą 100% jej wartości.
 • Tak. W zeznaniu rocznym za 2021 rok możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej. Twoje odliczenie ulgi abolicyjnej nie może jednak przekroczyć kwoty 1360 zł.

 • Potrzebujesz zaświadczenia z jednostki krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. To podstawa do ustalenia wysokości przekazanej darowizny.

 • Nie. Aby skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców, musisz przekazać krew (lub osocze) nieodpłatnie na rzecz publicznej służby krwi.

 • Tak. W 2021 roku przysługuje ci ulga na dwoje dzieci. Na starsze za cały rok, a na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od kwietnia. Łączna wysokość waszych dochodów nie ma wpływu na możliwość korzystania z ulgi.

 • Ulga prorodzinna przysługuje wam:

  • na pełnoletnie dziecko - za 8 miesięcy (także za miesiące wakacyjne - rok szkolny trwa do 31 sierpnia),
  • na młodsze dziecko za 2 miesiące (od listopada).
 • W składanym PIT-37 w poz. 6 zaznacz kwadrat drugi - wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem. Do zeznania przenieś kwoty wykazane:

  • w części D w poz. 36 oraz
  • w części E w poz. 40, 41 i 42 oraz
  • w części F w poz. 55

  otrzymanej informacji PIT-40A.

  Dołącz również załącznik PIT/O i wpisz kwotę przysługującej ci ulgi.

 • Nie, nie możesz skorzystać z odliczenia. Faktury wystawione na męża świadczą o tym, że to mąż zawarł umowę z operatorem sieci i to on jest nabywcą usługi.

 • Nie. Termomodernizacja dotyczyła budynku, który jest twoim majątkiem odrębnym, a na fakturze nie ma twoich danych. Tylko prawidłowo udokumentowany wydatek może być odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 • Tak. Pamiętaj jednak, że takie wydatki są uznawane, jeżeli urządzenie faktycznie przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku.

  Możesz to potwierdzić na podstawie ekspertyzy w formie audytu energetycznego budynku, przygotowanej przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Wydatki na wykonanie takiego audytu przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego także są objęte ulgą.

 • Tak. Wydatki na zakup paneli grzewczych IR (podczerwień) wraz z instalacją i niezbędnym osprzętem odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 • Nie. Jeśli pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługi logistycznej pracy zdalnej nie oznacza to, że u pracownika powstaje przychód w rozumieniu ustawy PIT. Nie ma znaczenia, czy jest to świadczenie niepieniężne, pieniężne lub mieszane.

 • Nie. Ulga dotyczy wyłącznie osób, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (są rezydentami podatkowymi Polski).

 • Nie. Jeżeli nie masz statusu rezydenta podatkowego w Polsce (jesteś tzw. nierezydentem) i nie osiągasz w Polsce żadnych dochodów, to nie płacisz w Polsce podatków i nie składasz zeznania. Nie rozliczasz się w Polsce z przychodów (dochodów), które uzyskujesz poza Polską.

 • Katalog wydatków, które uprawniają do ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

  Dowiedz się więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej.

 • Tak. Na dzień odliczenia ulgi (czyli dzień złożenia zeznania za rok 2021) będziesz właścicielem budynku mieszkalnego.

 • Tak. Jeżeli rodzice są współwłaścicielami samochodu, to każdy z nich ma prawo odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 2280 zł (odrębnie u każdego z rodziców).

 • Nie. Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba, która ma status osoby niepełnosprawnej lub ma na utrzymaniu taką osobę.

  Osoba niepełnosprawna - to osoba, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 roku.
 • Tak, możesz. Limit ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy z ulgi rehabilitacyjnej chce skorzystać osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Wówczas limit dotyczy dochodów tej niepełnosprawnej osoby.

 • Tak, możesz skorzystać z odliczenia. W przypadku tego wydatku nie musisz mieć dokumentów stwierdzających ich wysokość. Pamiętaj jednak, że na prośbę urzędu skarbowego będziesz musiał przedstawić dowody konieczne do ustalenia prawa do odliczenia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 2280 zł.

 • Tak, możesz. Dochody małoletnich dzieci nie wpływają na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

 • Tak, masz prawo do odliczenia ulgi na dzieci - do wysokości składek zapłaconych od przychodów objętych zwolnieniem PIT dla młodych. W PIT-37 wypełnisz część I „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

 • Nie, nie możesz. Odliczenie ulgi internetowej jest możliwe wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tego odliczenia.

 • Tak, masz prawo do ulgi. Odliczenie ulgi internetowej jest możliwe wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tego odliczenia.

 • Tak, jest limit roczny. Możesz odliczyć maksymalnie kwotę 760 zł za cały rok.

 • W pierwszej kolejności od dochodu odliczasz składki na ubezpieczenia społeczne. Od tak wyliczonej różnicy (pomniejszonego dochodu) odliczasz wydatki na ulgę termomodernizacyjną (maksymalnie do wysokości tej różnicy).

  • Jeśli wysokość różnicy nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to pozostałą ich część odliczysz w zeznaniu za 2022 rok.
  • Jeśli wysokość różnicy pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to nie możesz ich przenieść do zeznania za 2022 rok.

  Jeśli po odliczeniu ulgi termomodernizacyjnej nie masz podatku, to nie odliczysz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Nadpłata / Podatek do zapłaty

 • Tak. Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe starają się jednak, aby ten termin był jak najkrótszy.

 • Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 2 maja, to przygotowane zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. W przypadku konieczności dopłaty podatku, urząd skarbowy w terminie miesiąca od upływu terminu płatności powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

 • W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 2 maja, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 3 maja.

 • Ministerstwo Finansów udostępniło bankom środowisko, które pozwala na dołączenie do usługi. Na ten moment w usłudze widoczne są te banki, które skorzystały z tej możliwości.

 • Tak. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem i na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

 • Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podatnik podaje wyłącznie rachunek, którego jest posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

 • Nie. Podanie rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty nie jest obowiązkowe. Jeśli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego i w aktualnie składanym zeznaniu PIT-37 nie poda rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty, zwrot nastąpi na wskazany w poprzednich latach rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

 • Taki komunikat pojawia się tylko wtedy, kiedy podatnik próbował zapłacić podatek w usłudze Twój e-PIT, ale nie zrobił tego (np. nie znalazł swojego banku na liście wyświetlanej w usłudze).

  Jeśli jednak skorzystał z innej formy rozliczenia – np. zapłacił przelewem bankowym – to nie ma powodu do niepokoju. W takiej sytuacji należy zignorować komunikat o niezrealizowaniu transakcji w usłudze Twój e-PIT.

 • Tak. Dla e-PIT, z których wynika kwota do zapłaty, w przypadku płatności online z usługi Twój e-PIT, będzie prezentowany mikrorachunek podatnika.

 • Nie. Urzędy skarbowe pracują i obsługują zwroty nadpłaconego podatku terminowo. Termin zwrotu dla rozliczeń przesłanych elektronicznie (w tym poprzez usługę Twój e-PIT) wynosi maksymalnie 45 dni.

 • Jeśli kasa urzędu skarbowego znajduje się w jego siedzibie lub jest nieczynna, to urzędnik skontaktuje się z Tobą i poprosi o aktualizację danych i podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu. Jeśli nie masz konta w banku, zwrot wyślemy przekazem pocztowym. Jeśli kasa znajduje się poza siedzibą urzędu skarbowego i pracuje normalnie, to odbierzesz zwrot w kasie.

  Natomiast jeśli już złożyłeś rozliczenie podatkowe i zadeklarowałeś zwrot z kasy, nie musisz czekać na telefon od pracownika urzędu skarbowego. Możesz sam złożyć ZAP-3, gdzie podasz numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty. To przyspieszy zwrot. Jeżeli jeszcze się nie rozliczyłeś, to możesz podać numer rachunku bankowego w zeznaniu podatkowym. Zwrot przelewem na Twój rachunek bankowy to najszybsza forma otrzymania nadpłaty.

 • jeżeli złożone przez Ciebie zeznanie jest prawidłowe, nadpłatę podatku zwrócimy Ci w terminie:

  • 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli zeznanie złożyłeś w formie elektronicznej
  • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś papierowe zeznanie.
 • Tak. Twoja wpłata dotarła do urzędu skarbowego. Potwierdzeniem zapłaty jest np. wyciąg z banku.

  Ewentualne wątpliwości możesz wyjaśnić bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

 • Numer rachunku możesz wpisać w składanym zeznaniu albo złożyć w urzędzie skarbowym formularz ZAP-3 (jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej), aktualizujący Twoje dane (np. możesz go wrzucić do urny przed urzędem skarbowym, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie). Warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby szybko i bezpiecznie uzyskać zwrot nadpłaty.

 • Nadpłatę podatku zwrócimy ci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

 • Nie. Jeżeli złożyłeś korektę do 2 maja, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy ci bez wniosku.

 • Nie wpłacasz podatku do urzędu skarbowego. Twoja emerytura za marzec lub kwiecień roku następnego będzie pomniejszona przez ZUS o kwotę podatku do zapłaty.

 • Nie musisz nic robić. Twoja emerytura za marzec lub kwiecień roku następnego będzie pomniejszona przez ZUS o kwotę podatku do zapłaty.

 • Rozliczenie po 30 kwietnia

 • Termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia złożenia PIT-37.

 • Przy braku aktywności, przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja. Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to będzie można to zrobić również po 2 maja w usłudze Twój e-PIT, elektronicznie przez e-Deklaracje lub papierowo.

 • Tak. Będzie to możliwe również w przypadku rozliczenia na formularzu PIT-36.

 • Tak.

 • Zasady składania korekt nie zmieniły się.

 • Tak.

 • Tak. Składając PIT-37, np. 31 maja, będziesz mógł przekazać 1% wybranej OPP.

  W przypadku PIT-37 zaakceptowanego 2 maja w usłudze Twój e-PIT, jak również zeznania złożonego w inny sposób, będziesz mógł w korekcie zeznania, np. 31 maja, również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.

 • Złożenie PIT-OP po 2 maja, jednak nie później niż do 31 maja nie wiąże się z konsekwencjami. Złożenie PIT-OP jest prawem a nie obowiązkiem.

  UWAGA: Jeżeli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego nastąpi na wniosek podatnika złożony w zeznaniu lub korekcie zeznania lub w oświadczeniu PIT-OP również w przypadku, gdy zostanie ono złożone po 2 maja 2022 r. nie później jednak niż do 31 maja 2022 r.

 • Korekta zeznania

 • Tak, korektę zeznania możesz złożyć w usłudze Twój e-PIT. Musisz samodzielnie poprawić kwoty, które wymagają korekty. Wygenerowana korekta zeznania zawiera dane z pierwotnego zeznania.

 • Wypełnij ponownie zeznanie podatkowe ze wszystkimi przychodami i złóż je do urzędu skarbowego. W rubryce „cel złożenia formularza” zaznacz „korekta zeznania”.

  Możesz to zrobić na papierowym druku i zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą. Możesz też złożyć korektę elektronicznie:

  Jeżeli nie jest to korekta składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie musisz uzasadniać korekty. Złożona korekta zeznania będzie skuteczna. Jeśli chcesz, możesz dołączyć uzasadnienie. Opisz wtedy błąd, który zrobiłeś podczas składania pierwotnej deklaracji.

 • Dochody zagraniczne

 • W Twój e-PIT masz możliwość zmiany formularza PIT-37 na PIT-36. Aby to zrobić:

  • wybierz przycisk „zmień na PIT-36” (znajdziesz go w prawym górnym rogu),
  • dochody z zagranicy dodaj przez wybór opcji „edytuj dochód (przychody i koszty)”.
  • dodaj przychód w części „Dochody z zagranicy”. Do zeznania automatycznie zostanie dodany załącznik PIT/ZG.
 • Tak. W Polsce składasz PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG. Dochody z pracy w Holandii, które podlegają tam opodatkowaniu, w Polsce nie są zwolnione od podatku. Rozliczasz je w Polsce według skali podatkowej. Od obliczonego podatku możesz odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu, który zapłaciłeś w Holandii, ale tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w Holandii . Możesz również skorzystać z ulgi abolicyjnej.

 • Tak. Składasz PIT-37 i rozliczasz się wyłącznie z dochodów osiągniętych w Polsce.

 • Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

 • Tak. Aby rozliczyć się preferencyjnie, nie musisz przez cały rok samotnie wychowywać dziecka.

 • Tak. W przypadku dzieci małoletnich nie obowiązuje limit dochodu dziecka tj. 16.061,28 zł.

 • Wspólne rozliczenie małżonków

 • Tak, możecie złożyć wspólne zeznanie. Przychód z najmu prywatnego opodatkowany ryczałtem nie wyklucza wspólnego rozliczenia.

 • Nie, nie musicie rozliczać się wspólnie. Wspólne rozliczenie małżonków (przy spełnieniu warunków z ustawy) jest prawem, a nie obowiązkiem. Nie ma znaczenia, jak rozliczaliście się w latach ubiegłych.

 • Możesz skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonką pod warunkiem, że za 2022 rok złożyłeś tzw. „zerowy” PIT-36L, co oznacza, że:

  • przez cały rok podatkowy nie osiągnąłeś przychodów z prowadzonej działalności ani
  • nie poniosłeś kosztów uzyskania przychodów, ani
  • nie byłeś zobowiązany lub nie korzystałeś z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani
  • nie byłeś zobowiązany albo nie korzystałeś z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.
 • Tak. Możecie złożyć wspólne zeznanie podatkowe, jeżeli zawarliście związek małżeński w trakcie 2021 roku i pozostawaliście w związku małżeńskim i wspólności majątkowej do końca 2021 roku.

 • Koszty uzyskania przychodów

 • Tak, sumujesz koszty z informacji PIT-11. Pamiętaj jednak, że łączna kwota kosztów, którą odliczasz w zeznaniu rocznym, nie może przekroczyć 4500 zł.

 • Tak. Możesz wpisać faktyczne wydatki na bilety, jeśli są wyższe niż zryczałtowane, roczne koszty uzyskania przychodów z pracy. Pamiętaj, aby zachować imienne bilety okresowe.

  W zeznaniu rocznym możesz odliczyć albo koszty zryczałtowane, albo faktycznie poniesione. Nie możesz ich zsumować.

 • Tak. Jeśli pracujesz zdalnie z domu na polecenie pracodawcy, w związku z COVID-19, a zakład pracy znajduje się poza miejscowością twojego zamieszkania, przysługują ci podwyższone koszty uzyskania przychodów.

 • Tak. W czasie epidemii koronawirusa wykorzystywanie firmowego majątku poza siedzibą przedsiębiorstwa jest uzasadnione. Wydatki na zakup składników majątku firmowego, jak komputery czy drukarki przekazane pracownikom do wykonywania pracy zdalnej, mogą być kosztem uzyskania przychodów. Wspominany przepis nie ma tu zastosowania.

 • Tak. W zeznaniu możesz uwzględnić koszty, które ci przysługują.

 • Formularze

 • W takim przypadku rozliczenia wszystkich przychodów podlegających opodatkowaniu dokonujesz na formularzu PIT-36, a uzyskany za sprzątanie przychód wykazujesz w rubryce „inne źródła”. Sąsiadka nie ma obowiązku pobrania i odprowadzenia od tej kwoty zaliczki na podatek, więc w zeznaniu może wystąpić dopłata.

 • Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i:

  • nie uzyskałeś dochodów opodatkowanych według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z zagranicy) lub
  • nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, który uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z zagranicy)

  złóż zeznanie PIT-37.

 • Złóż PIT-36. Uzyskane przychody i poniesione koszty z działalności nierejestrowanej wpisz w części E, w wierszu 9 "Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

 • Złóż PIT-36. Kwotę ze sprzedaży, ewentualne koszty wpisz w części E, w wierszu 8 „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. d ustawy”. Jeżeli masz inne przychody (dochody) opodatkowane według skali podatkowej (np. z umowy o pracę, zlecenia) również wpisz je w PIT-36.

 • Zwolnienie od podatku świadczeń przyznanych w związku z COVID-19

 • Nie. Ten zasiłek nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie wykazujesz go w PIT za 2021 rok.

 • Nie. Tzw. bon turystyczny nie jest opodatkowany. Jego wartości nie wykazujesz w PIT za 2021 r.

 • Nie. W takiej sytuacji wyżywienie i zakwaterowanie pracownika jest zwolnione z podatku dochodowego. Pracodawca nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek. Wartości tych świadczeń nie uwzględniasz w PIT.

 • Tak. Wydatki opłacone ze świadczenia postojowego, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, czyli negatywnym katalogu kosztów podatkowych, możesz uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, na ogólnych zasadach.