Pytania i odpowiedzi Twój e-PIT


Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

×

Ogólne

 • Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. W Twój e-PIT dla osób spełniających warunki udostępnione zostanie oświadczenie PIT-OP oraz informacja PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

  Ulgi, odliczenia i dodatkowe informacje które wprowadzisz, automatycznie przeniosą się do załączników. Aby rozliczyć swój podatek nie musisz wypełniać dodatkowych wniosków.

 • Usługa Twój e-PIT jest dostępna przez cały rok 24/7 w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie e-Urzędu Skarbowego

  Od 15 lutego 2024 r.  będą czekać na Ciebie zeznania za 2023 rok oraz oświadczenie PIT-OP oraz informacja PIT-DZ.

 • W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest jednak Twoim wyborem.

  W usłudze Twój e-PIT zawsze czekać na Ciebie będzie zeznanie indywidulane. Jeśli spełniasz warunki do preferencyjnego opodatkowania – po zalogowaniu się do usługi - możesz wybrać rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

  Ponieważ preferencyjne rozliczenie przysługuje tylko w przypadku rozliczenia dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci, na formularzu PIT-28, PIT-38 - czy też PIT-36L.

 • Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

  PIT-37

  W PIT-37 prezentujemy:

   • dane wynikające z informacji od pracodawców/płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, prezentujemy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe;
   • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
   • informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki skorzystania z niej w zeznaniu za 2023 rok
   • numer KRS organizacji pożytku publicznego wskazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

  W przygotowanym zeznaniu możesz zmienić lub zaktualizować swoje dane.

  Jeżeli chcesz skorzystać z innych ulg odliczeń np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – możesz te informacje uzupełnić samodzielnie.

  PIT-38

  W PIT-38 prezentujemy:

  • dane z informacji PIT-8C przesłanych przez płatników.
  • stratę wykazaną w zeznaniu PIT-38 za rok poprzedni
  • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
  • numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

   

   

  PIT-28

  W PIT-28 prezentujemy:

  • kwotę ryczałtu wpłaconego na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego (jeśli z zeznania wynika nadpłata).
  • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
  • numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

  Powinieneś samodzielnie uzupełnić:

  • przychody z działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz kwoty ryczałtu należnego,
  • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
  • przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
  • możesz również uzupełnić: ulgi i odliczenia, z których możesz skorzystać,  np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

  PIT-36

  W PIT-36 prezentujemy:

  • dane z informacji przesłanych przez płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, prezentujemy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe;
  • kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego;
  • informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki do skorzystania z niej w zeznaniu za 2023 rok;
  • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),
  • numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

  Powinieneś samodzielnie uzupełnić:

  • przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika,
  • przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a także składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez Ciebie (nieuwzględnione w innych zeznaniach);
  • przychody koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki - ze sprzedaży produktów przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz
  • przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki - z działalności nierejestrowanej;
  • możesz również uzupełnić ulgi i odliczenia, z których możesz skorzystać i które nie wynikają z informacji posiadanych przez administrację skarbową, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania sieci Internet, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

  Za 2023 rok po raz pierwszy możesz uzupełnić zeznanie o przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

  PIT-36L – nowy formularz w usłudze Twój e-PIT

  W PIT-36L prezentujemy:

  • kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego;
  • numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata);
  • numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

  W zeznaniu tym powinieneś samodzielnie uzupełnić:

  • przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacone przez Ciebie (nieuwzględnione w innych zeznaniach)
  • możesz również uzupełnić: ulgi i odliczenia, z których może skorzystać, np. z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE.

   

 • Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, sam decydujesz w jaki sposób złożysz zeznanie podatkowe.

   

 • Za 2023 rok w usłudze Twój e-PIT możesz złożyć korektę wszystkich zeznań, bez względu na to, czy pierwotną wersję zeznania złożyłeś w usłudze Twój e-PIT, czy też w innej formie. Pamiętaj, że za lata 2018-2022 nie było w usłudze Twój e-PIT możliwości złożenia zeznań z działalności gospodarczej, więc nie będziesz mógł też złożyć korekty zeznań za te lata, jeśli takie przychody (z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej) wykazałeś.

 • Tak, w przygotowanym zeznaniu PIT-37 znajduje się numer KRS OPP wskazanej przez podatnika w roku ubiegłym. Warunkiem jest oczywiście, że wybrana OPP spełnia warunki do otrzymania 1,5% w danym roku.

 • Nie. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.

 • Nie. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane, a w urzędzie będzie widoczne tylko to złożone przez Ciebie.

 • Nie. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT dla drugiego z małżonków zostanie automatycznie anulowane.

 • W usłudze Twój e-PIT zawsze udostępniamy zeznanie indywidualne. Jeżeli chcesz rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci, możesz jednym kliknięciem wybrać taki sposób rozliczenia.

 • Tak, jednak nie do wszystkich. W usłudze Twój e-PIT masz dostęp do złożonych za:

  • 2018 rok - PIT-37 i PIT-38 oraz PIT-OP;
  • 2019 – 2021 rok – PIT-36 pod warunkiem, że w tym okresie nie podlegałeś obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach ogólnych, PIT-28 pod warunkiem, że nie podlegałeś obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej ryczałtem, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-OP;
  • 2022 rok – PIT-36 pod warunkiem, że w tym okresie nie podlegałeś obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach ogólnych, PIT-28 pod warunkiem, że nie podlegałeś obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej ryczałtem, PIT-37, PIT-38 oraz informację PIT-DZ i oświadczenie PIT-OP;
  • 2023 rok – PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz informację PIT-DZ i oświadczenie PIT-OP.
 • Jeżeli OPP, której w ubiegłym roku przekazałeś 1,5% podatku nadal figuruje w wykazie OPP, w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT automatycznie wskazujemy numer KRS tej organizacji. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy jest wskazany w przygotowanym rozliczeniu. Oczywiście po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT możesz zmienić numer KRS OPP oraz cel szczegółowy.

 • Nie. Jeśli nie zaakceptowałeś wprowadzonych przez Ciebie zmian lub nie złożyłeś zeznania w innej formie to automatycznej akceptacji będzie podlegało zeznanie, które zostało przygotowane dla Ciebie przez administrację skarbową.

 • Tak. Za 2023 rok po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT udostępnimy również zeznania dla podatników mających zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

 • Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego i kliknięciu na kafel z usługą Twój e-PIT, zostaniesz przekierowany do zakładki „Złóż PIT”, w której zobaczysz przygotowane dla Ciebie rozliczenia podatkowe za 2023 r.

  Jeśli składasz zeznanie:

  PIT-37:

   1. możesz je zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian
   2. możesz wprowadzić zmiany, np.:
    • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
    • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
    • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
    • dodać ulgi i odliczenia, np.: przekazanych darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
    • podać lub zmienić numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty;
    • zmienić/zaktualizować swój adres zamieszkania i właściwy urząd skarbowy.

    - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

    Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taką możliwość.

   3. możesz także odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie; w takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

  Jeżeli w informacjach od płatników masz wykazane wyłącznie przychody zwolnione (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów) — wówczas 30 kwietnia 2024 r. Twoje zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane.

  PIT-38 :

  1. możesz je zaakceptować i wysłać bez zmian
  2. możesz wprowadzić zmiany, np.:
   • wykazać straty z lat wcześniejszych
   • o zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
   • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

   - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

   Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek wskazany w usłudze. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

  3. możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie; w takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;
  4. możesz też nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia 2024 r. przygotowane rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane co będzie oznaczało, że Twoje zeznanie będzie złożone.

  PIT-36 :

  1. możesz je zaakceptować i wysłać bez zmian,
  2. powinieneś jednak je uzupełnić, jeśli jesteś osobą, która ma założoną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej – nawet w przypadku, gdy jest to działalność zawieszona lub jeśli osiągnąłeś przychody bez pośrednictwa płatnika, osiągnąłeś przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych czy też przychody z działalności nierejestrowanej poprzez wskazanie kwoty przychodów, kosztów uzyskania przychodów i należnych zaliczek na podatek;
  3. dodatkowo możesz:
   • wykazać straty poniesione w poprzednich latach,
   • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
   • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy;
   • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę, jeśli Ci przysługuje;
   • dodać ulgi, zwolnienia lub odliczenia, np.: związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
   • w przypadku przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzupełnić informacje dotyczące podatku należnego oraz zweryfikować wskazane w zeznaniu wpłaty;
   • podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty;

   - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie.

   Pamiętaj, że wysyłając zeznanie warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

  4. możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

  Pamiętaj!!! Zeznanie PIT-36 nie podlega automatycznej akceptacji

  PIT-36L :

   • samodzielnie musisz uzupełnić zeznanie o przychody, koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej na własne nazwisko lub w spółce - nawet w przypadku, gdy jest to działalność zawieszona podobnie jak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeśli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
   • możesz wykazać straty poniesione w poprzednich latach,
   • możesz zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy;
   • możesz dodać ulgi, zwolnienia lub odliczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, termomodernizację lub wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

  - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

  Pamiętaj, że warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

  • możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

  Pamiętaj!!! Zeznanie PIT-36L nie podlega automatycznej akceptacji

  PIT-28:

  1. musisz uzupełnić zeznanie o:
   • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub w spółce,
   • przychody z najmu, dzierżawy, 
   • przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
   • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie zostały odliczone w innym rozliczeniu;
   • zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne, o ile nie zostały odliczone w zeznaniu PIT-36L;
   • kwoty ryczałtu należnego.
  2. możesz wykazać straty poniesione w poprzednich latach;
  3. możesz zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,
  4. możesz dodać przysługujące Ci ulgi i odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
  5. możesz zweryfikować wskazane w zeznaniu wpłaty ryczałtu,
  6. podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

  - i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

  Pamiętaj!!! że warto sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na Twój mikrorachunek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

   • możesz odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

  Pamiętaj!!! Zeznanie PIT-28 nie podlega automatycznej akceptacji.

   

 • Zryczałtowane koszty kwotowe wynoszą nie więcej niż:

  1. 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. 4 500 zł w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  3. 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy Twoje miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a TY nie uzyskiwałeś dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywałeś zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
  4. 5 400 zł w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce Twojego stałego lub czasowego zamieszkania było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskiwałeś dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywałeś zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu)
 • Jeśli w 2023 roku uzyskałeś wyłącznie przychody z emerytury lub renty, a organ rentowy:

  • dokonał rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40A – Twoje 1,5% podatku trafi do wskazanej w ubiegłym roku organizacji pożytku publicznego na podstawie oświadczenia PIT-OP pod warunkiem, że ta OPP nadal figuruje na Wykazie OPP, a z rozliczenia rocznego wynika podatek należny, od którego można policzyć 1,5% oraz, że nie wycofałeś zgody na przekazanie 1,5% podatku tej OPP;
  • przekazał do urzędu skarbowego informację o Twoich dochodach z emerytury na formularzu PIT-11A, w usłudze Twój e-PIT wygenerowane zostanie dla Ciebie zeznanie PIT-37.

  Jeżeli samodzielnie nie złożysz rozliczenia, ale też nie odrzucisz przygotowanego dla Ciebie zeznania, a KRS OPP będzie nadal figurowała na Wykazie OPP, to rozliczenie takie będzie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 r. z uwzględnieniem numeru KRS wskazanego w rozliczeniu za rok poprzedni.

 • Organ rentowy nie ma możliwości uwzględnienia tej informacji w wystawianej deklaracji.

  Organizację, której chcesz przekazać 1,5% podatku możesz samodzielnie wskazać w zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu PIT-OP.

 • Nie musisz rozliczać się sam. W usłudze Twój e-PIT zostanie dla Ciebie przygotowane zeznanie PIT-37. Jeśli nie zrobisz nic - zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone 30 kwietnia 2024 roku.
  Jednak jeśli chcesz, możesz rozliczyć się sam. Aby to zrobić, zaloguj się do usługi Twój e-PIT i np. uzupełnij zeznanie lub zaakceptuj je przed 30 kwietnia.

 • Nie. Twój e-PIT nie wysyła indywidualnych powiadomień o przygotowanym zeznaniu PIT.
  Usługę Twój e-PIT znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym. Przygotowane dla Ciebie zeznanie będzie udostępnione od 15 lutego 2024 r.
  Do usługi Twój e-PIT możesz zalogować się w serwisie e-Urząd Skarbowy:

   • poprzez login.gov.pl (tj. profil zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód lub bankowość elektroniczną),
   • danymi podatkowymi.

  Więcej informacji na temat logowania znajdziesz w zakładce e-Urzędu Skarbowego.

 • Nie. Zeznanie możesz wydrukować dopiero po wysłaniu do urzędu skarbowego (zapisz zeznanie do pliku .pdf i wydrukuj).

 • Tak. Twój e-PIT umożliwia rozliczenie wspólnie ze zmarłym małżonkiem. Gdy uwierzytelnisz zmarłego małżonka, w zeznaniu automatycznie zostanie wskazany taki sposób rozliczenia.

 • PIT-28 przygotowany w usłudze Twój e-PIT jest uzupełniony o kwoty ryczałtu, które wpłaciłaś do urzędu skarbowego. Kwoty te zobaczysz także w zakładce „Dane źródłowe”.
  Wpłaty są wykazane za miesiące lub kwartały 2023 roku – w zależności od wybranej przez ciebie formy wpłaty podatku.

 • Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

  • nie uzyskałeś innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej ani
  • nie korzystasz z ulg podatkowych ani
  • nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem ani
  • nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

  to nie musisz składać oddzielnego zeznania.

 • Nie. Za osobę zmarłą nie składa się zeznania.

 • W zeznaniu wpisz adres zamieszkania aktualny na dzień złożenia zeznania.

 • Tak. Począwszy od zeznań za 2023 rok w usłudze Twój e-PIT rozliczyć się mogą również podatnicy uzyskujące przychody z działalności gospodarczej, niezależnie od formy opodatkowania.

 • Tak. W usłudze Twój e-PIT będziesz mógł wskazać przysługujące Ci ulgi i zwolnienia, które zostaną uwzględnione przy wyliczeniu podatku.

 • Nie. Za 2023 rok nie ma możliwości rozliczenia przychodów przedsiębiorstwa w spadku.

 • Tak. Jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, przychody z pracy i z działalności rozliczysz w PIT-36. Jeżeli wybrałeś inną formę opodatkowania, i nie uzyskujesz innych przychodów, przychody z pracy rozliczysz w PIT-37, natomiast przychody z działalności – w zależności od formy opodatkowania – w PIT-36L, jeśli wybrałeś formę opodatkowania podatkiem liniowym lub PIT-28, jeśli wybrana przez Ciebie forma opodatkowania działalności gospodarczej to ryczałt ewidencjonowany.

 • Tak. Począwszy od dochodów za 2023 rok przychody z działów specjalnych produkcji rolnej możesz rozliczyć w usłudze Twój e-PIT, w zależności od wybranej formy opodatkowania:

  • na formularzu PIT-36, jeśli wybrałeś zasady ogóle (wg skali podatkowej);
  • na formularzu PIT-36L, jeśli wybrałeś opodatkowanie podatkiem liniowym.
 • Tak. W usłudze Twój e-PIT masz możliwość pomniejszenia przychodów o wszystkie przysługujące Ci ulgi i odliczenia, a więc również o poniesioną stratę.

 • Tak, dochody uzyskane za granicą możesz rozliczyć w usłudze Twój e-PIT w zeznaniu PIT-36.

 • Jeżeli uzyskujesz przychody zarówno w Polsce jak i poza granicami, to przygotujemy dla Ciebie w usłudze zeznanie PIT-36. Takie zeznanie powinieneś sam złożyć, ponieważ w usłudze Twój e-PIT nie akceptujemy automatycznie PIT-36.

 • Kogo dotyczy usługa

 • W rozliczeniu rocznym za 2023 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych) oraz osoby fizyczne, osiągające przychody z najmu, działalności gospodarczej lub działy specjalne produkcji rolnej, rozliczające się na formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L.

 • W usłudze Twój e-PIT nie są udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

 • Z uwagi na dochody ze stosunku pracy, udostępnimy podatnikowi PIT-36 z informacją o wysokości tych dochodów. Przychody z działalności nierejestrowanej podatnik będzie musiał uzupełnić samodzielnie.

 • Tak, system przygotował dla podatnika PIT-37. Począwszy od zeznań za 2023 rok w usłudze Twój e-PIT rozliczyć się mogą również podatnicy uzyskujące przychody z działalności gospodarczej, niezależnie od formy opodatkowania.

 • Logowanie i wysyłka

 • Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest przez serwis e-Urząd Skarbowy. Strona dostępna jest pod adresem.

  Do serwisu e-Urząd Skarbowy, z którego dostępna jest usługa Twój e-PIT możesz się zalogować na dwa sposoby:

  • Profilem Zaufanym (PZ), aplikacją mObywatel, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną,
  • danymi podatkowymi.

  Twój e-PIT to bardzo prosty i wygodny sposób na złożenie zeznania w urzędzie skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy, że zalogujesz się do e-Urzędu Skarbowego a następnie wybierzesz usługę Twój e-PIT.

  Aby zalogować się przez Profil Zaufany (Login.gov.pl):

  • kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „Login.gov.pl”
  • na stronie login.gov.pl wybierz kafel „Profil Zaufany”
  • w oknie logowania wpisz poprawnie nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło
  • wpisz poprawny kod w oknie, które pojawi się na ekranie logowania (kod zostanie przysłany SMS na podany numer telefonu)
  • kliknij „Potwierdź”.

  Jeżeli nie posiadasz Profilu Zaufanego, koniecznie go uzyskaj!

  Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego znajdziesz na stronie.

  Aby zalogować się przez bankowość elektroniczną:

  • kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „Login.gov.pl”
  • na stronie login.gov.pl kliknij kafel „Profil Zaufany”
  • w oknie logowania (po prawej stronie ekranu) wybierz kafel z logiem banku
  • w oknie logowania na stronie banku wpisz login i hasło,
  • dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie banku, aby zalogować się do e-US.

  Aby zalogować się przez e-Dowód:

  • kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „Login.gov.pl”
  • na stronie login.gov.pl kliknij kafel „e-dowód”
  • wybierz, przy pomocy czego chcesz się zalogować:
  • smartfon z modułem NFC i aplikacją eDO App

  lub

  • komputer z podłączonym czytnikiem NFC.

  Jeśli wybrałeś smartfon

  • otwórz aplikację mobilną eDO App
  • otwórz aplikację mobilną eDO App
  • kliknij „POTWIERDZAM”, jeśli wszystko się zgadza
  • kliknij „POTWIERDZAM”, jeśli wszystko się zgadza
  • przyłóż e-dowód do telefonu
  • przyłóż e-dowód do telefonu

  Aplikacji eDO App można użyć również przy logowaniu do usługi elektronicznej na swoim telefonie.

  Przy wyborze komputera z podłączonym czytnikiem NFC:

  • na początku sprawdź, czy:

  • czytnik NFC jest podłączony do komputera
  • jest zainstalowane oprogramowanie e-dowodu
  • e-dowód jest na czytniku
  • w oprogramowaniu e-dowodu został wpisany numer CAN

  • kliknij przycisk „Zaloguj się”

  • w oknie z certyfikatem identyfikacji kliknij przycisk OK

  • w czytniku wpisać 4 cyfrowy kod PIN 1.

  Aby zalogować się aplikacją mObywatel:

  • kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „Login.gov.pl”
  • na stronie login.gov.pl kliknij kafel „Aplikacja mObywatel”
  • zaloguj się do aplikacji mObywatel
  • wybierz mObywatel (mTożsamość)
  • postępuj zgodnie z instrukcją skanowania kodu wyświetloną na ekranie
  • zeskanuj kod QR aplikacją mObywatel

  Przy logowaniu się na smartfonie

  • na stronie gov.pl rozwiń menu
  • wybierz zaloguj się do e-urząd skarbowy
  • kliknij „Login.gov.pl” - aplikacja do logowania
  • na stronie login.gov.pl kliknij kafel „Aplikacja mObywatel”
  • skopiuj kod QR
  • zaloguj się do aplikacji mObywatel
  • wybierz mObywatel (mTożsamość)
  • z dolnego menu wybierz ,,Przekaż” i następnie ,,Instytucji lub firmie”
  • wklej ze schowka skopiowany kod, kliknij Gotowe, następnie Potwierdzam i Ok
  • nie należy zamykać aplikacji mObywatel i wrócić do okna z e-urzędem skarbowym

  Aby się zalogować przez aplikację mObywatel, aktywuj ją za pomocą Profilu Zaufanego.

  Aby zalogować się danymi podatkowymi

  • kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel "Twoje dane podatkowe"
  • wpisz numer PESEL lub NIP i datę urodzenia
  • uzupełnij:

   (Kwota 1) to suma przychodów z zeznania za 2022 r. Jeśli za 2022 rok składałeś kilka zeznań, podaj przychody z jednego, dowolnie wybranego zeznania.
   (Kwota 2) kwota jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2023 r. – w przypadku, gdy masz kilka informacji PIT-11, wpisz jedną kwotę z jednej informacji, nie sumuj przychodów!
   (Kwota 3) to kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2022 r.

  Uwaga! Jeżeli będziesz chciał się zalogować na zeznaniu jako Podatnik (pierwszy), a którakolwiek z wyżej wskazanych kwot będzie równa „0”, to wówczas nie będziesz mógł się uwierzytelnić do usługi Twój e-PIT przy użyciu tej metody logowania. Skorzystaj wówczas z alternatywnych (wskazanych wyżej) sposobów.

  Wpisanie kwoty „0” jest możliwe tylko jeśli chcesz złożyć zeznanie małżeńskie i po zalogowaniu siebie logujesz swojego małżonka – wówczas dodatkowo, dla uwierzytelnienia, zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska małżonka, którego logujesz.

   

  Sprawdź jakie wpisać kwoty:

 • Nie ma potrzeby zakładania konta na stronie podatki.gov.pl. Potrzebny jest jedynie dostęp do internetu.

 • Jeżeli do 30 kwietnia 2024 roku nie zaakceptujesz lub nie odrzucisz w usłudze Twój e-PIT przygotowanego zeznania PIT-37 lub PIT- 38 albo nie rozliczysz się w inny sposób (elektronicznie lub papierowo), to przygotowany w usłudze PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowany i złożony. Złożone zeznanie będzie następnie udostępnione w zakładce „Złożone dokumenty” po zakończeniu automatycznej akceptacji.

  Pamiętaj jednak, że w usłudze Twój e-PIT nie są automatycznie akceptowane:

  • zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L oraz informacja PIT-DZ,
  • zeznania, które odrzuciłeś w usłudze,
  • zeznania, w których wykazane są wyłącznie przychody zwolnione (np. ulga dla młodych, ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót, czy też ulga dla rodzin 4+),
  • zapisane „kopie robocze”.

  Zachęcamy w każdym przypadku do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych, np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty.

 • W tej sytuacji podatnik nie może uzyskać dostępu do swojego rozliczenia podatkowego poprzez podanie danych podatkowych. Może zalogować się przy użyciu np. profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.

 • Jeśli podatnik nie ma możliwości założenia PZ, nie korzysta z bankowości elektronicznej, ani nie dysponuje kwotą przychodów, kwotą nadpłaty albo kwotą do zapłaty, które są niezbędne do zalogowania do usługi Twój e-PIT, to może złożyć PIT-OP papierowo albo przez e-Deklaracje. Podatnik podpisuje PIT-OP kwotą przychodu z zeznania za rok 2023 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).

 • Ulgi i odliczenia

 • Tak, dane dotyczące ulgi na dzieci urodzone w 2023 r., dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL są automatycznie przenoszone do przygotowanego zeznania. Jednak masz zawsze możliwość zmiany danych.

 • Jeżeli w PIT/O za 2022 r. wykazałeś ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy, to ulga ta jest przeniesiona i przypisana do Ciebie. W innych przypadkach kwotę ulgi wskazujesz samodzielnie tak, aby kwota ulgi wskazana przez oboje rodziców nie przekraczała dozwolonego limitu.

 • Tak, jeżeli Twoje dziecko powyżej 18 roku życia studiuje, jest doktorantem, to ulga na nie jest automatycznie uwzględniona. Jednak, jeżeli Twoje pełnoletnie dziecko uczy się w szkole ponadpodstawowej albo studiuje za granicą, to ulgę wskazujesz samodzielnie.

 • Aby otrzymać taki dodatkowy zwrot wystarczy, że w sekcji Ulgi i odliczenia -> Ulga na dzieci, dodatkowy zwrot lub informacje o uldze dla rodzin 4+ zaznaczysz dodatkową opcję: Chcę skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci. Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci zostanie wypełniona automatycznie. Zatwierdzenie danych spowoduje wyświetlenie informacji o wysokości kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci i uwzględnienie jej w zeznaniu.

 • Tak. Jednak w przypadku nierezydentów i podatników, którzy otrzymali tylko jedną informację od organu rentowego (brak innych informacji od płatników), zeznanie zostanie udostępnione na żądanie podatnika, po zalogowaniu do usługi. Będzie je można zmodyfikować m.in. w zakresie ulgi rehabilitacyjnej i wysłać do urzędu skarbowego. Takie zeznanie nie będzie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

 • Ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia) będzie automatycznie uwzględniona na podstawie informacji z PIT-11 w wersji 29 formularza:

  1. jeśli złożyłeś pracodawcy oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla młodych w trakcie 2023 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek – wówczas otrzymasz PIT-11 z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot Ci przysługuje,
  2. jeśli Twoje dochody w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzymasz taką informację i nie masz obowiązku złożenia zeznania. Twoje zeznanie nie zostanie też złożone w trybie automatycznej akceptacji. Jeżeli chcesz złożyć zeznanie, to musisz je zaakceptować i wysłać w usłudze samodzielnie.
  3. jeśli w trakcie roku uzyskałeś dodatkowe dochody nie korzystające ze zwolnienia (np. z zagranicy), to masz obowiązek samodzielnie je wykazać w zeznaniu podatkowym, a następnie zatwierdzić i wysłać swój e-PIT.
  4. jeśli oprócz dochodów, które są objęte ulgą dla młodych, uzyskałeś inne dochody podlegające opodatkowaniu (np. przekroczyłeś próg zwolnienia, tj. kwotę 85 528 zł lub uzyskałeś przychody z umowy o dzieło) – to zeznanie zawierające przychody podlegające opodatkowaniu zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli nie złożysz zeznania samodzielnie, to takie zeznanie będzie podlegało automatycznej akceptacji.
 • Nie. Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się pod uwagę zarówno 13 ani 14 emerytury, ani też innych dochodów:

  • alimentów na rzecz dzieci,
  • świadczenia uzupełniającego,
  • zasiłku pielęgnacyjnego.

  Za 2023 rok dochód, który pozwala na ustalenie, czy osoba pozostaje na utrzymaniu jest równy 19.061,28zł (dwunastokrotność renty socjalnej w 2023 r., która wynosi 1.588,44 zł).

 • Przygotowane zeznanie PIT-38 będzie uwzględniać wyłącznie stratę z zeznania PIT-38 za 2022 rok. Dochód możesz obniżyć o stratę z poprzednich pięciu lat, czyli w zeznaniu za 2023 rok możesz odliczyć straty wykazane w zeznaniach za 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 rok. Jednak kwotę straty z lat od 2018 do 2021 będziesz musiał uzupełnić sam.

 • Nie. Zwolnione z opodatkowania przychody z tzw. ulgi dla młodych uwzględniasz w limicie dochodu dziecka, który nie może przekroczyć 19.061,28 zł.

 • Przysługuje Wam wspólny limit 112 000 zł. Nie ma znaczenia w jaki sposób się rozliczycie – indywidualnie, czy też wspólnie.

 • Tak. Możesz odliczyć wydatki na samochód do wysokości maksymalnej 2280 zł. Możesz skorzystać z ulgi, jeśli samochód należy do majątku wspólnego, mimo że w dowodzie rejestracyjnym jest wymieniony tylko jeden z małżonków.

 • Co do zasady w zeznaniu możesz odliczyć tylko te wydatki, które poniosłaś od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Jednak jeżeli z orzeczenia wynika, że niepełnosprawność powstała przed zakupem aparatu słuchowego, masz prawo do odliczenia.

 • Tak. Możesz odliczyć wydatki na wszystkie leki, które przepisał ci lekarz specjalista. Również te, które nie są związane ze schorzeniem, na które posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. Pamiętaj, że odliczasz kwotę, która jest różnicą pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.
  Na przykład: jeżeli w marcu 2023 r. wydałeś na leki 150zł, to odliczeniu za ten miesiąc podlega kwota 50 zł.

 • Tak, ponieważ na dzień odliczenia ulgi (czyli dzień złożenia zeznania za rok 2023) będziesz właścicielem budynku mieszkalnego.

 • Jeśli nie złożyłeś jeszcze zeznania za 2023 rok - możesz od razu pomniejszyć kwotę poniesionych wydatków z 2023 roku o kwotę dotacji, którą otrzymałeś w 2024 roku.

  Jeżeli już złożyłeś zeznanie za 2023 rok i odliczyłeś całą kwotę poniesionych wydatków - możesz złożyć korektę zeznania i pomniejszyć kwotę ulgi o kwotę otrzymanej dotacji. Nie zwlekaj ze złożeniem korekty. Pamiętaj, korekta zeznania złożona po upływie terminu rozliczeniowego, czyli po 30 kwietnia, może powodować dodatkowe konsekwencje.

  Jeżeli już złożyłeś zeznanie, odliczyłeś całą kwotę poniesionego wydatku i nie chcesz składać korekty - w zeznaniu za 2024 rok dolicz do dochodu kwotę otrzymanej dotacji.

 • Decyzja należy do Was. Wydatek możesz odliczyć albo tylko Ty, albo Ty i Twoja małżonka w dowolnie ustalonych przez was częściach. Gdy nie dojdziecie do porozumienia w kwestii proporcji rozliczenia wydatków, to przysługuje Wam odliczenie po 50%.

  Dla każdego z właścicieli budynku limit odliczenia wynosi 53.000 zł.

 • Tak. Możesz odliczyć od dochodu darowiznę na cele krwiodawstwa. Odliczysz zarówno darowiznę krwi, jak i jej składników (np. osocze).

  Odliczysz zarówno darowiznę krwi, jak i jej składników (np. osocze).

 • Jeśli przekazałeś darowiznę:

   

  1. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.  – odliczasz kwotę odpowiadającą 150% jej wartości,
  2. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.– odliczasz kwotę odpowiadającą 100% jej wartości.
 • Tak. W zeznaniu rocznym za 2023 rok możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej. Twoje odliczenie ulgi abolicyjnej nie może jednak przekroczyć kwoty 1360 zł.

 • Potrzebujesz zaświadczenia z jednostki krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. To podstawa do ustalenia wysokości przekazanej darowizny, która jest równa iloczynowi oddanych litrów krwi, czy jej składników i kwoty 130 zł.

 • Nie. Aby skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców, musisz przekazać krew (lub osocze) nieodpłatnie na rzecz publicznej służby krwi.

 • Tak. Za 2023 roku przysługuje Ci ulga na dwoje dzieci. Na starsze za cały rok, a na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od kwietnia. Łączna wysokość Waszych dochodów nie ma wpływu na możliwość korzystania z ulgi.

 • Ulga prorodzinna przysługuje wam:

  • na pełnoletnie dziecko - za 8 miesięcy (także za miesiące wakacyjne - rok szkolny trwa do 31 sierpnia),
  • na młodsze dziecko za 2 miesiące (od listopada).

   

 • W składanym PIT-37 w poz. 6 zaznacz kwadrat drugi – wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem. Do zeznania przenieś kwoty wykazane w otrzymanej informacji PIT-40A:

  • z części D w poz. 36,
  • z części F w poz. 51 oraz
  • z części G w poz. 57.

  Dołącz również załącznik PIT/O i wpisz kwotę przysługującej Ci ulgi. W usłudze Twój e-PIT odliczenie znajdziesz w sekcji Ulgi i odliczenia -> Ulga rehabilitacyjna. Kwoty z Twojego PIT-40A zostaną już podstawione w zeznaniu.

 • Nie, nie możesz skorzystać z odliczenia. Faktury wystawione na męża świadczą o tym, że to mąż zawarł umowę z operatorem sieci i to on jest nabywcą usługi.

 • Nie. Termomodernizacja dotyczyła budynku, który jest Twoim majątkiem odrębnym, a na fakturze nie ma Twoich danych. Tylko prawidłowo udokumentowany wydatek może być odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 • Tak. Pamiętaj jednak, że takie wydatki są uznawane, jeżeli urządzenie faktycznie przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku.

  Możesz to potwierdzić na podstawie ekspertyzy w formie audytu energetycznego budynku, przygotowanej przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Wydatki na wykonanie takiego audytu przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego także są objęte ulgą.

 • Tak. Wydatki na zakup paneli grzewczych IR (podczerwień) wraz z instalacją i niezbędnym osprzętem odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 • Nie. Jeśli pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługi logistycznej pracy zdalnej nie oznacza to, że u pracownika powstaje przychód w rozumieniu ustawy PIT. Nie ma znaczenia, czy jest to świadczenie niepieniężne, pieniężne lub mieszane.

 • Nie. Ulga dotyczy wyłącznie osób, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (są rezydentami podatkowymi Polski).

 • Nie. Jeżeli nie masz statusu rezydenta podatkowego w Polsce (jesteś tzw. nierezydentem) i nie osiągasz w Polsce żadnych dochodów, to nie płacisz w Polsce podatków i nie składasz zeznania. Nie rozliczasz się w Polsce z przychodów (dochodów), które uzyskujesz poza Polską.

 • Katalog wydatków, które uprawniają do ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

  Dowiedz się więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej.

 • Tak, ponieważ na dzień odliczenia ulgi (czyli dzień złożenia zeznania za rok 2023) będziesz właścicielem budynku mieszkalnego.

 • Tak. Jeżeli rodzice są współwłaścicielami samochodu, to każdy z nich ma prawo odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 2280 zł (odrębnie u każdego z rodziców).

 • Nie. Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba, która ma status osoby niepełnosprawnej lub ma na utrzymaniu taką osobę.

  Osoba niepełnosprawna - to osoba, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 roku.
 • Tak, możesz. Limit ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy z ulgi rehabilitacyjnej chce skorzystać osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Wówczas limit dotyczy dochodów tej niepełnosprawnej osoby.

 • Tak, możesz skorzystać z odliczenia. W przypadku tego wydatku nie musisz mieć dokumentów stwierdzających ich wysokość. Pamiętaj jednak, że na prośbę urzędu skarbowego będziesz musiał przedstawić dowody konieczne do ustalenia prawa do odliczenia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 2280 zł.

 • Tak, możesz. Dochody małoletnich dzieci nie wpływają na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

 • Tak, masz prawo do odliczenia ulgi na dzieci - do wysokości składek zapłaconych od przychodów objętych zwolnieniem PIT dla młodych. W PIT-37 wypełnisz część „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

 • Nie, nie możesz. Odliczenie ulgi internetowej jest możliwe wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tego odliczenia.

 • Tak, masz prawo do ulgi. Odliczenie ulgi internetowej jest możliwe wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tego odliczenia. Maksymalna kwota odliczenia w każdym z dwóch lat wynosi 760zł.

 • Tak, jest limit roczny. Możesz odliczyć maksymalnie kwotę 760 zł za cały rok.

 • W pierwszej kolejności od dochodu odliczasz składki na ubezpieczenia społeczne. Od tak wyliczonej różnicy (pomniejszonego dochodu) odliczasz wydatki na ulgę termomodernizacyjną (maksymalnie do wysokości tej różnicy).

  • Jeśli wysokość różnicy nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to pozostałą ich część odliczysz w zeznaniu za 2024 rok.
  • Jeśli wysokość różnicy pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to nie możesz ich przenieść do zeznania za 2024 rok.

   

 • Co do zasady limit odliczenia za 2023 r. wynosi 8.322 zł. Jednak w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia maksymalny limit wpłat na IKZE jest podwyższony i wynosi 1,8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, i za 2023 rok wynosi 12.483 zł.

 • Limit odliczenia z tytułu odprowadzonych składek na rzecz związków zawodowych za 2023 rok wynosi 840 zł. Składki członkowskie to odliczenie od dochodu do opodatkowania. Możesz je wykazać w zeznaniu za 2023 rok, a dokładnie w załączniku PIT/O, jednak z tego tytułu nie otrzymasz zwrotu nadpłaty, ponieważ Twój dochód jest już w całości zwolniony z opodatkowania i nie masz dochodu do opodatkowania, od którego mógłbyś odliczyć te składki.

 • Nie. Maksymalna kwota zwolnienia z wszystkich rodzajów ulg (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów) wynosi 85.528 zł. Jeżeli spełniasz warunki do zwolnienia z tytułu obu ulg, to limit zwolnienia wynosi 85.528 zł. Pozostałą część musisz opodatkować.

  Od przychodów wykazanych do opodatkowania możesz odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone w 2023 roku, ale tylko proporcjonalnie do całości uzyskanych przychodów. Np. jeżeli Twoje przychody to 128.292 zł to możesz odliczyć tylko 1/3 zapłaconych składek.

 • Nie. Minimalny okres zamieszkiwania za granicą uprawniający do skorzystania z ulgi na powrót to przynajmniej trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniłaś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów i zwolnić przychody z pracy otrzymane po ukończeniu 65 lat pod warunkiem, że przychody te podlegały ubezpieczeniom społecznym. Możesz zwolnić przychody, które uzyskałeś za miesiące, za które nie otrzymywałeś emerytury.

 • Nie, ponieważ warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodów z pracy z tytułu ulgi dla pracujących seniorów jest podleganie ubezpieczeniom społecznym.

 • Nie, usługa Twój e-PIT nie zastosuje automatycznie zwolnienia ponieważ zwolnienie nie przysługuje każdej osobie, która nabyła uprawnienia emerytalne, ale tylko tym seniorom, którzy spełniają warunki, czyli: nie pobierają rent i emerytur wymienionych w ustawie, a ich przychody z pracy, zlecenia lub działalności gospodarczej podlegają oskładkowaniu, zgodnie z przepisami o ZUS. Dlatego też w usłudze Twój e-PIT samodzielnie i świadomie należy przenieść kwotę nie wyższą niż 85 528 zł do pozycji zwalniających z opodatkowania.

  Od przychodów wykazanych do opodatkowania możesz odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone w 2023 roku, ale tylko proporcjonalnie do całości uzyskanych przychodów. Np. jeżeli Twoje przychody to 128.292 zł to możesz odliczyć tylko 1/3 zapłaconych składek.

   

 • Tak, możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

 • Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełniacie warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+.

 • Tak, możecie wspólnie się rozliczyć, ponieważ małżonkowie mogą złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów również za rok, w którym został zawarty związek małżeński (pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku podatkowego).

 • Tak, ponieważ wydatek związany z pobytem w sanatorium opiekuna dziecka niepełnosprawnego do lat 16 podlega odliczeniu w ramach ulgi.

 • Tak, możesz. Korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci.

 • Nie będziesz mógł się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dzieci, bo dochód Twojego dziecka przekroczył 12-krotność kwoty renty socjalnej, czyli za 2023 rok kwotę 19.061,28zł.

 • Tak, możesz. Osiąganie przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych od 2023 roku wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym nie wyklucza preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • Tak, niezależnie od tego, która metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do zagranicznych dochodów pełnoletniego dziecka, uwzględnia się je w limicie dochodów dziecka uprawniającym do skorzystania z tej preferencji.

 • Tak, pod warunkiem, że nie skorzystasz ze wspólnego rozliczenia dochodów z małżonką oraz spełniasz pozostałe warunki do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • Tak, zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT-36L. Łączna kwota składek zaliczonych do kosztów lub odliczonych od dochodu za 2023 rok nie może przekroczyć kwoty 10.200 zł.

 • Tak, w zeznaniu PIT-36L będziesz mógł odliczyć od dochodu zapłacone w ramach tej działalności składki zdrowotne, których nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku kwoty 10.200 zł.

 • Nie, w PIT-37, w którym wykażesz swoje dochody ze stosunku pracy, nie będziesz mógł odliczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym opłaconych w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym.

 • Tak, składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w związku z prowadzoną działalnością możesz w dowolnej części zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a w pozostałej części odliczyć od dochodu z tej działalności. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w 2023 roku kwoty 10.200 zł.

 • Nadpłata / Podatek do zapłaty

 • Tak. Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe starają się jednak, aby ten termin był jak najkrótszy.

 • Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia, to przygotowane zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. W przypadku konieczności dopłaty podatku, urząd skarbowy w terminie miesiąca od upływu terminu płatności powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

 • W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.

 • Ministerstwo Finansów udostępniło bankom środowisko, które pozwala na dołączenie do usługi. Na ten moment w usłudze widoczne są te banki, które skorzystały z tej możliwości.

 • Tak. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem i na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

 • Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podatnik podaje wyłącznie rachunek, którego jest posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

 • Nie. Podanie rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty nie jest obowiązkowe. Jeśli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego i w aktualnie składanym zeznaniu PIT-37 nie poda rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty, zwrot nastąpi na wskazany w poprzednich latach rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

 • Taki komunikat pojawia się tylko wtedy, kiedy próbowałeś zapłacić podatek w usłudze Twój e-PIT, ale nie zrobiłeś tego (np. nie znalazłeś swojego banku na liście wyświetlanej w usłudze).

  Jeśli jednak skorzystałeś z innej formy rozliczenia – np. zapłaciłeś podatek przelewem bankowym – to nie ma powodu do niepokoju. W takiej sytuacji należy zignorować komunikat o niezrealizowaniu transakcji w usłudze Twój e-PIT.

 • Tak. Dla e-PIT, z których wynika kwota do zapłaty, w przypadku płatności online z usługi Twój e-PIT, będzie prezentowany mikrorachunek podatnika.

 • Jeżeli złożone przez Ciebie zeznanie jest prawidłowe, nadpłatę podatku zwrócimy Ci w terminie:

  • 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli zeznanie złożyłeś w formie elektronicznej
  • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś papierowe zeznanie.
 • Tak. Twoja wpłata dotarła do urzędu skarbowego. Potwierdzeniem zapłaty jest np. wyciąg z banku.

  Ewentualne wątpliwości możesz wyjaśnić bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

 • Numer rachunku możesz wpisać w składanym zeznaniu albo złożyć w urzędzie skarbowym formularz ZAP-3 (jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej), aktualizujący Twoje dane (np. możesz go wrzucić do urny przed urzędem skarbowym, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie). Warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby szybko i bezpiecznie uzyskać zwrot nadpłaty.

   

 • Nadpłatę podatku zwrócimy Ci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

   

 • Nie. Jeżeli złożyłeś korektę do 30 kwietnia, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy Ci bez wniosku.

 • Nie wpłacasz podatku do urzędu skarbowego. Twoja emerytura za marzec lub kwiecień roku następnego będzie pomniejszona przez ZUS o kwotę podatku do zapłaty.

 • Nie musisz nic robić. Twoja emerytura za marzec lub kwiecień roku następnego będzie pomniejszona przez ZUS o kwotę podatku do zapłaty.

 • Rozliczenie po 30 kwietnia

 • Termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia złożenia PIT-37 i dla zeznań złożonych w formie elektronicznej będzie on wynosił 45 dni.

 • Przy braku aktywności, (jeśli zeznanie PIT-37 lub PIT-38 nie zostanie złożone samodzielnie oraz nie zostanie odrzucone) przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to będzie można to zrobić również po 30 kwietnia w usłudze Twój e-PIT, elektronicznie lub papierowo.

  Ważne: Zeznania PIT-28, PIT-36 oraz PIT36L – nie podlegają automatycznej akceptacji.

 • Tak. Będzie to możliwe również w przypadku rozliczenia na formularzu PIT-36.

 • Tak.

 • Zasady składania korekt nie zmieniły się.

 • Tak.

 •  

  Termin na składanie informacji PIT-OP upływa 30 kwietnia.

 • Korekta zeznania

 • Tak, korektę zeznania możesz złożyć w usłudze Twój e-PIT. Musisz samodzielnie poprawić kwoty, które wymagają korekty. Wygenerowana korekta zeznania zawiera dane z pierwotnego zeznania.

 • Wypełnij ponownie zeznanie podatkowe ze wszystkimi przychodami i złóż je do urzędu skarbowego. W rubryce „cel złożenia formularza” zaznacz „korekta zeznania”..

  Możesz to zrobić na papierowym druku i zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą. Możesz też złożyć korektę elektronicznie w e-Deklaracjach lub w usłudze Twój e-PIT.

  Jeżeli nie jest to korekta składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie musisz uzasadniać korekty. Złożona korekta zeznania będzie skuteczna. Jeśli chcesz, możesz dołączyć uzasadnienie korekty na druku ORD-ZU. Opisz wtedy błąd, który zrobiłeś podczas składania pierwotnej deklaracji.

 • Dochody zagraniczne

 • W Twój e-PIT masz możliwość zmiany formularza PIT-37 na PIT-36. Aby to zrobić:

  • wybierz przycisk „zmień na PIT-36” (znajdziesz go w prawym górnym rogu),
  • dochody z zagranicy dodaj przez wybór opcji „edytuj” w sekcji Przychody i koszty uzyskania przychodów,
  • wskaż kraj uzyskanego przychodu i dodaj przychód w części „Dochody uzyskane za granicą”. Do zeznania automatycznie zostanie dodany załącznik PIT/ZG.
 • Tak. W Polsce składasz PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG. Dochody z pracy w Holandii, które podlegają tam opodatkowaniu, w Polsce nie są zwolnione od podatku. Rozliczasz je w Polsce według skali podatkowej. Od obliczonego podatku możesz odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu, który zapłaciłeś w Holandii, ale tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w Holandii. Możesz również skorzystać z ulgi abolicyjnej.

 • Tak. Składasz PIT-37 i rozliczasz się wyłącznie z dochodów osiągniętych w Polsce.

 • Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

 • Tak. Aby rozliczyć się preferencyjnie, nie musisz przez cały rok samotnie wychowywać dziecka.

 • Tak. W przypadku dzieci małoletnich nie obowiązuje limit dochodu dziecka tj. 19.061,28 zł 12-krotność kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

 • Nie. Będziesz mógł się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dzieci, pod warunkiem, że dochód Twojego dziecka nie przekroczy 12-krotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego, tj. 19 061,28 zł.

 • Tak, możesz. Osiąganie przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym nie wyklucza preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • Tak, niezależnie od tego, która metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do zagranicznych dochodów pełnoletniego dziecka, uwzględnia się je w limicie dochodów dziecka uprawniającym do skorzystania z tej preferencji.

 • Tak, pod warunkiem, że nie skorzystasz ze wspólnego rozliczenia dochodów z małżonką oraz spełniasz pozostałe warunki do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • Wspólne rozliczenie małżonków

 • Tak, możecie złożyć wspólne zeznanie. Przychód z najmu prywatnego opodatkowany ryczałtem nie wyklucza wspólnego rozliczenia.

 • Nie, nie musicie rozliczać się wspólnie. Wspólne rozliczenie małżonków (przy spełnieniu warunków z ustawy) jest prawem, a nie obowiązkiem. Nie ma znaczenia, jak rozliczaliście się w latach ubiegłych.

 • Możesz skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonką pod warunkiem, że za 2023 rok złożyłeś tzw. „zerowy” PIT-36L, co oznacza, że:

  • przez cały rok podatkowy nie osiągnąłeś przychodów z prowadzonej działalności ani
  • nie poniosłeś kosztów uzyskania przychodów, ani
  • nie byłeś zobowiązany lub nie korzystałeś z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani
  • nie byłeś zobowiązany albo nie korzystałeś z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.
 • Tak. Możecie złożyć wspólne zeznanie podatkowe, jeżeli zawarliście związek małżeński w trakcie 2023 roku i pozostawaliście w związku małżeńskim i wspólności majątkowej do końca 2023 roku.

 • Koszty uzyskania przychodów

 • Tak, sumujesz koszty z informacji PIT-11. Pamiętaj jednak, że łączna kwota kosztów, którą odliczasz w zeznaniu rocznym, nie może przekroczyć 4500 zł.

 • Tak. Możesz wpisać faktyczne wydatki na bilety, jeśli są wyższe niż zryczałtowane, roczne koszty uzyskania przychodów z pracy. Pamiętaj, aby zachować imienne bilety okresowe.

  W zeznaniu rocznym możesz odliczyć albo koszty zryczałtowane, albo faktycznie poniesione. Nie możesz ich zsumować.

 • Tak. Jeśli pracujesz zdalnie z domu na polecenie pracodawcy, a zakład pracy znajduje się poza miejscowością Twojego zamieszkania, przysługują Ci podwyższone koszty uzyskania przychodów.

 • Tak. W czasie epidemii koronawirusa wykorzystywanie firmowego majątku poza siedzibą przedsiębiorstwa jest uzasadnione. Wydatki na zakup składników majątku firmowego, jak komputery czy drukarki przekazane pracownikom do wykonywania pracy zdalnej, mogą być kosztem uzyskania przychodów. Wspominany przepis nie ma tu zastosowania.

 • Tak. W zeznaniu możesz uwzględnić koszty, które Ci przysługują.

 • Formularze

 • W takim przypadku rozliczenia wszystkich przychodów podlegających opodatkowaniu dokonujesz na formularzu PIT-36, a uzyskany za sprzątanie przychód wykazujesz w rubryce „inne źródła”. Sąsiadka nie ma obowiązku pobrania i odprowadzenia od tej kwoty zaliczki na podatek, więc w zeznaniu może wystąpić dopłata.

 • Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i:

  • nie uzyskałeś dochodów opodatkowanych według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z zagranicy) lub
  • nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, który uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z zagranicy)

  złóż zeznanie PIT-37.

 • Złóż PIT-36. Uzyskane przychody i poniesione koszty z działalności nierejestrowanej wpisz w części E "Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

 • Złóż PIT-36. Kwotę ze sprzedaży, ewentualne koszty wpisz w części E, w wierszu 8 „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. d ustawy”. Jeżeli masz inne przychody (dochody) opodatkowane według skali podatkowej (np. z umowy o pracę, zlecenia) również wpisz je w PIT-36