Pytania i odpowiedzi


Jak działa usługa Twój e-PIT

Spis zawartości:

 1. Co to jest Twój e-PIT?
 2. Kogo dotyczy usługa Twój e-PIT w 2019 r.?
 3. Gdzie i kiedy będzie dostępny Twój e-PIT?
 4. Czy w ramach usługi będą przygotowane również wspólne rozliczenie podatkowe PIT-37 dla małżonków?
 5. Czy nierezydentom lub osobom, za które organ rentowy sporządza roczne obliczenie podatku, a chciałyby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej – będzie również udostępnione zeznanie w usłudze Twój e-PIT?
 6. Czy w ramach usługi będą przygotowane zeznania dla niepełnoletnich, którzy uzyskali dochody i mają obowiązek złożenia zeznania rocznego?
 7. Jak się zalogować do usługi Twój e- PIT? Jakie dane będą potrzebne?
 8. Czy do zatwierdzenia zeznania będzie potrzebne założenie konta na Portalu Podatkowym?
 9. Jakie dane znajdą się w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT? Skąd urząd wie o ulgach, z których podatnik chce skorzystać?
 10. Co z ulgą na dzieci nowonarodzone? Czy będzie ona uwzględniona?
 11. Czy jeżeli w ubiegłym roku rodzice korzystali z ulgi prorodzinnej w określonej, ustalonej przez siebie proporcji, w ramach usługi Twój e-PIT będzie zachowana ta proporcja?
 12. Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?
 13. Czy trzeba się logować i akceptować zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT?
 14. Czy jeżeli podatnik uzyskuje dochody ze stosunku pracy oraz z działalności nierejestrowej, będzie dla niego udostępnione zeznanie w ramach usługi Twój e –PIT?
 15. Czy korzystając z usługi można liczyć na szybszy zwrot podatku?
 16. Czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT będzie obowiązkowe?
 17. Czy w usłudze Twój e-PIT jest możliwość złożenia korekty?
 18. Czy można korzystać jeszcze z PIT-WZ i PFR?
 19. Jeśli w poprzednim roku podatnik, który otrzymywał emeryturę, złożył jedynie PIT-OP, to czy w udostępnionym dla niego w tym roku w ramach usługi Twój e-PIT zeznaniu PIT-37 będzie uzupełniona OPP wykazana w tym złożonym w ubiegłym roku PIT-OP?
 20. Czy żeby skorzystać z usługi Twój e-PIT trzeba zainstalować jakąś aplikację albo mieć dodatkowe oprogramowanie?
 21. Czy wcześniej, przed 15 lutego można rozliczyć PIT samodzielnie i wysłać go do urzędu skarbowego?
 22. Co w przypadku jeśli z zeznania złożonego automatycznie wynika dopłata podatku? Czy podatnik zostanie o tym poinformowany? Od kiedy naliczane są odsetki?
 23. Nadpłata podatku dochodowego jest zwracana w terminie 45 dni w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od jakiego momentu będzie liczony termin 45 dni do zwrotu nadpłaty, gdy podatnik korzysta z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie zaakceptuje go i stanie się ono zeznaniem złożonym automatycznie?
 24. Czy podatnik, który złoży samodzielnie zeznanie roczne PIT-37, będzie musiał zalogować się na Portalu Podatkowym i odrzucić udostępnione w ramach usługi Twój e-PIT zeznanie?
 25. Czy w przypadku, gdy małżonkowie rozliczą się wspólnie z wykorzystaniem udostępnionego zeznania podatkowego dla jednego z nich poprzez usługę Twój e-PIT (po wyborze takiego sposobu rozliczenia), drugi małżonek musi zalogować się na Portalu i odrzucić zeznanie które zostało udostępnione jemu?
 26. Czy w przypadku, gdy podatnik rozliczył się w ubiegłym roku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w zeznaniu udostępnionym w ramach usługi Twój e-PIT system przygotuje zeznanie z preferencyjnym sposobem rozliczenia, czy podatnik będzie musiał sam dokonać wyboru?
 27. Czy w ramach usługi Twój e-PIT będzie udostępnione zeznanie w sytuacji, gdy podatnik, rozliczający się na zasadach ogólnych, ma zawieszoną działalność gospodarczą lub została ona zlikwidowana w ciągu roku podatkowego i jednocześnie w danym roku podatkowym podatnik ten uzyskuje wyłącznie dochody z tytułu umowy o pracę?
 28. Czy dla podatnika, który uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym, a dodatkowo otrzymuje dochody z umowy o pracę, będzie udostępnione zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT?
 29. Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT w części dotyczącej „ulgi i odliczenia” widzę napis „inne” - co oznacza ta pozycja? Jakie odliczenia i ulgi są uwzględnione w tej pozycji?

1. Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.

Jego zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową będzie czekać na niego w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym. Wprowadzenie takiej usługi stało się możliwe dzięki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Wróć do spisu zawartości

2. Kogo dotyczy usługa Twój e-PIT w 2019 r.?

W 2019 r. z Twojego e-PIT-a skorzystają podatnicy rozliczający się za 2018 r. na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych). W usłudze udostępniony zostanie także PIT-OP, tj. oświadczenie, na którym emeryt lub rencista, który otrzymał od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r. i nie uzyskał w 2018 r. innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, może wskazać nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego.

Od 2020 r. usługa będzie dostępna (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i składają PIT-36, PIT-36L oraz płacących zryczałtowany podatek dochodowy, tj. rozliczających się na PIT-28.

Wróć do spisu zawartości

3. Gdzie i kiedy będzie dostępny Twój e-PIT?

Zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT za 2018 r. będzie oczekiwać na podatnika od dnia 15 lutego na Portalu Podatkowym w miejscu wskazanym na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Jeśli będziemy posiadać dane kontaktowe podatnika dodatkowo powiadomimy go e-mailem, że przygotowane zostało dla niego zeznanie podatkowe wraz z informacją, gdzie podatnik go znajdzie.

Wróć do spisu zawartości

4. Czy w ramach usługi będą przygotowane również wspólne rozliczenie podatkowe PIT-37 dla małżonków?

W ramach usługi Twój e-PIT będzie możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem, jednak ten sposób rozliczenia będzie wyborem podatnika.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT będzie wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia będzie można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Powyższa możliwość będzie dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybieraniu odpowiedniej opcji.

Wróć do spisu zawartości

5. Czy nierezydentom lub osobom, za które organ rentowy sporządza roczne obliczenie podatku, a chciałyby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej – będzie również udostępnione zeznanie w usłudze Twój e-PIT?

Tak. Z usługi Twój e-PIT skorzystać mogą wszyscy podatnicy, którzy zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38, niezależnie od kraju rezydencji.

Także podatnicy, za których organ rentowy sporządza roczne obliczenie podatku, będą mieli udostępnione zeznanie PIT-37 i w tym zeznaniu będą mogli dodać informacje o ulgach, z których chcą skorzystać.

Wróć do spisu zawartości

6. Czy w ramach usługi będą przygotowane zeznania dla niepełnoletnich, którzy uzyskali dochody i mają obowiązek złożenia zeznania rocznego?

W ramach usługi Twój e-PIT nie będą udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

Wróć do spisu zawartości

7. Jak się zalogować do usługi Twój e- PIT? Jakie dane będą potrzebne? 

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT, podaj:

 • PESEL albo NIP i datę urodzenia,
 • jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2018 r.),
 • kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r.

lub zaloguj się profilem zaufanym.

Sprawdź jakie wpisać kwoty:

Aby zalogować się do usługi, nie musisz podsiadać podpisu kwalifikowanego.

Wróć do spisu zawartości

8. Czy do zatwierdzenia zeznania będzie potrzebne założenie konta na Portalu Podatkowym?

Nie ma potrzeby zakładania konta podatkowego na Portalu Podatkowym.

Wróć do spisu zawartości

9. Jakie dane znajdą się w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT? Skąd urząd wie o ulgach, z których podatnik chce skorzystać?

Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

W PIT-37 znajdą się informacje od pracodawców/płatników, numer rachunku bankowego oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci oraz dane organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli podatnik wskazał ją rok wcześniej. Dane te podatnik może oczywiście zmienić. Jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

W PIT-38 zostanie natomiast wskazana strata za rok ubiegły. Podatnik logując się do usługi będzie mógł dopisać straty z lat wcześniejszych.

Wróć do spisu zawartości

10. Co z ulgą na dzieci nowonarodzone? Czy będzie ona uwzględniona?

W 2019 r. w ramach usługi Twój e-PIT w zeznaniu podatkowym wskazana zostanie ulga na dzieci tylko, jeśli była ona uwzględniona w rozliczeniu za rok ubiegły do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli podatnikowi urodziło się dziecko w 2018 r. i w rozliczeniu będzie chciał skorzystać z ulgi, dane te musi uzupełnić sam.

Od przyszłego roku (tj. w rozliczeniu za 2019 r.) dane te znają się już automatycznie w zeznaniu, dzięki integracji systemu z rejestrem PESEL. Podatnik nie będzie musiał ich już wpisywać samodzielnie.

Wróć do spisu zawartości

11. Czy jeżeli w ubiegłym roku rodzice korzystali z ulgi prorodzinnej w określonej, ustalonej przez siebie proporcji, w ramach usługi Twój e-PIT będzie zachowana ta proporcja?

Jeżeli podatnik w PIT/O za 2017 r. wykazał ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy ulga będzie przeniesiona i przypisana temu podatnikowi. W pozostałych przypadkach kwota ulgi będzie wskazywana przez podatnika.

Wróć do spisu zawartości

12. Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście podatnik łatwo może zmienić zarówno dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy logując się do usługi.

Więcej informacji o tym jak przekazać 1% można znaleźć tutaj.

Wróć do spisu zawartości

13. Czy trzeba się logować i akceptować zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT?

Podatnik, który wybiera usługę Twój e-PIT jako sposób na rozliczenie za 2018 r. i nie chce skorzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci ani dokonać innych zmian nie musi się logować i akceptować zeznania. Wówczas 30 kwietnia takie automatycznie przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone. Podatnik zostanie o tym powiadomiony przez urząd skarbowy.

Ministerstwo Finansów zachęca jednak do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty. Po zalogowaniu podatnik ma następujące opcje:

1. może zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Od momentu akceptacji liczony będzie np. skrócony termin na zwrot nadpłaty podatku dla podatnika. Jeśli zaś podatnik ma podatek do zapłaty łatwo wykona elektroniczny przelew bezpośrednio z usługi (jeśli jego bank udostępnił taką możliwość).
2. może wprowadzić zmiany do zeznania:

 • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chce przekazać 1% podatku jak i cel szczegółowy,
 • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
 • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • podać lub zmienić numer rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

  a na końcu zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać UPO;

3. może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku przygotowany Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę.
4. może też nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone.

Wróć do spisu zawartości

14. Czy jeżeli podatnik uzyskuje dochody ze stosunku pracy oraz z działalności nierejestrowej, będzie dla niego udostępnione zeznanie w ramach usługi Twój e –PIT?

W tej sytuacji w tym roku system przygotuje PIT-37, jednak ze względu na uzyskiwane dochody z działalności nierejestrowej podatnik ma obowiązek złożyć PIT-36.

W przyszłym roku w ramach usługi Twój e-PIT podatnik znajdzie już oba zeznania.

Wróć do spisu zawartości

15. Czy korzystając z usługi można liczyć na szybszy zwrot podatku?

Tak. Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe będą się jednak starać, aby ten termin był jak najkrótszy.

Wróć do spisu zawartości

16. Czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT będzie obowiązkowe?

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Podatnik nadal będzie miał możliwość wyboru dowolnej formy złożenia swojego zeznania podatkowego. Może złożyć je w formie papierowej lub elektronicznej, bądź też skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT.

Jeśli decyduje się na inną formę niż Twój e-PIT nie musi tego zeznania w ramach usługi odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące będzie to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

Wróć do spisu zawartości

17. Czy w usłudze Twój e-PIT jest możliwość złożenia korekty?

W ramach usługi Twój e-PIT podatnik będzie mieć możliwość złożenia korekty zeznania PIT-37 i PIT-38 – bez względu na to czy składając zeznanie skorzystał z usługi Twój e-PIT czy złożył je w innej formie – elektronicznie przez system e-Deklaracje lub papierowo.

Wróć do spisu zawartości

18. Czy można korzystać jeszcze z PIT-WZ i PFR?

Nie. Te usługi od tego roku nie są już dostępne.

Wróć do spisu zawartości

19. Jeśli w poprzednim roku podatnik, który otrzymywał emeryturę, złożył jedynie PIT-OP, to czy w udostępnionym dla niego w tym roku w ramach usługi Twój e-PIT zeznaniu PIT-37 będzie uzupełniona OPP wykazana w tym złożonym w ubiegłym roku PIT-OP?

Dla tego podatnika będzie przygotowany PIT-37 oraz PIT-OP. W przygotowanym zeznaniu PIT-37 będą wskazane dane OPP, które były wskazane przez podatnika w PIT-OP złożonym w roku ubiegłym.

Wróć do spisu zawartości

20. Czy żeby skorzystać z usługi Twój e-PIT trzeba zainstalować jakąś aplikację albo mieć dodatkowe oprogramowanie?

Nie. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu.

Wróć do spisu zawartości

21. Czy wcześniej, przed 15 lutego można rozliczyć PIT samodzielnie i wysłać go do urzędu skarbowego?

Tak. Przed 15 lutego podatnik może się rozliczać wybierając formę elektroniczną lub papierową tak jak do tej pory. W takim przypadku system nie przygotuje dla podatnika Twojego e-PIT-a, ale udostępni na Portalu Podatkowym złożone przez podatnika zeznanie. Będzie miał on do niego dostęp w każdej chwili.

Wróć do spisu zawartości

22. Co w przypadku jeśli z zeznania złożonego automatycznie wynika dopłata podatku? Czy podatnik zostanie o tym poinformowany? Od kiedy naliczane są odsetki?

Jeśli podatnik nie zaloguje się na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia wówczas przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. W przypadku dopłaty podatku urząd skarbowy w terminie do 31 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na dokonanie zapłaty. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki.

Wróć do spisu zawartości

23. Nadpłata podatku dochodowego jest zwracana w terminie 45 dni w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od jakiego momentu będzie liczony termin 45 dni do zwrotu nadpłaty, gdy podatnik korzysta z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie zaakceptuje go i stanie się ono zeznaniem złożonym automatycznie?

W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.

Wróć do spisu zawartości

24. Czy podatnik, który złoży samodzielnie zeznanie roczne PIT-37, będzie musiał zalogować się na Portalu Podatkowym i odrzucić udostępnione w ramach usługi Twój e-PIT zeznanie?

Nie. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione przez usługę Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane.

Wróć do spisu zawartości

25. Czy w przypadku, gdy małżonkowie rozliczą się wspólnie z wykorzystaniem udostępnionego zeznania podatkowego dla jednego z nich poprzez usługę Twój e-PIT (po wyborze takiego sposobu rozliczenia), drugi małżonek musi zalogować się na Portalu i odrzucić zeznanie które zostało udostępnione jemu?

Nie. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione przez usługę Twój e-PIT dla drugiego z małżonków zostanie automatycznie anulowane.

Wróć do spisu zawartości

26. Czy w przypadku, gdy podatnik rozliczył się w ubiegłym roku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w zeznaniu udostępnionym w ramach usługi Twój e-PIT system przygotuje zeznanie z preferencyjnym sposobem rozliczenia, czy podatnik będzie musiał sam dokonać wyboru?

System wygeneruje indywidualne zeznanie dla podatnika. Jeżeli podatnik chce rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci, może jednym kliknięciem dokonać takiego wyboru po zalogowaniu się do usługi.

Wróć do spisu zawartości

27. Czy w ramach usługi Twój e-PIT będzie udostępnione zeznanie w sytuacji, gdy podatnik, rozliczający się na zasadach ogólnych, ma zawieszoną działalność gospodarczą lub została ona zlikwidowana w ciągu roku podatkowego i jednocześnie w danym roku podatkowym podatnik ten uzyskuje wyłącznie dochody z tytułu umowy o pracę?

Nie, w tej sytuacji system nie udostępni zeznania podatkowego PIT-37.

Wróć do spisu zawartości

28. Czy dla podatnika, który uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym, a dodatkowo otrzymuje dochody z umowy o pracę, będzie udostępnione zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT?

Tak, system przygotuje dla podatnika PIT-37.

Wróć do spisu zawartości

29. Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT w części dotyczącej „ulgi i odliczenia” widzę napis „inne” - co oznacza ta pozycja? Jakie odliczenia i ulgi są uwzględnione w tej pozycji?

W pozycji „inne” wskazana została kwota ulgi i odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które to zostały wykazane w deklaracji od płatnika. Po dodaniu przez podatnika w udostępnionym zeznaniu podatkowym innych ulg i odliczeń, np. na internet, ulgi rehabilitacyjnej, IKZE, kwota wykazana w tej pozycji będzie powiększona o kwotę wynikającą z dodanych ulg i odliczeń.

Wróć do spisu zawartości

Twój e-PIT

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które dla ciebie przygotowaliśmy.

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT?

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? Informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT