Інформація українською мовою


Як працює послуга Bаш e-PIT

Pomoc w rozliczeniu PIT

Zobacz gdzie znajdziesz informacje i pomoc w zakresie składania zeznań rocznych, w tym usługi Twój e-PIT i e-Deklaracji

Ваш e-PIT - інформаційна брошура (PDF, 871 кБ)

(Цифровий доступний матеріал)