Niższy PIT


Informacje dotyczące niższego PIT m.in. kogo dotyczą zmiany, jak będzie przedstawiać się nowa skala podatkowa, ile wyniosą podwyższone koszty uzyskania przychodów i od kiedy obowiązują zmiany

Czym są pracownicze koszty uzyskania przychodów

Dzięki obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów nastąpiło zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego (czyli różnicy między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma).

Kogo dotyczą zmiany

Niższa stawka PIT dotyczy wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

Obniżka dotyczy zatem przychodów uzyskiwanych m.in.:

  • ze stosunku pracy
  • z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych
  • z emerytury i renty
  • z praw majątkowych.

Jak przedstawia się nowa skala podatkowa

Tabela - nowa skala podatkowa

Tabela przedstawiająca nową skalę podatkową (wersja dostępna cyfrowo do pobrania w sekcji Materiały)

Bez zmian pozostaje degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

Ile wynoszą podwyższone koszty uzyskania przychodów

Jeśli osiągasz przychody z pracy, to uzyskanie przez ciebie wynagrodzenia wymaga poniesienia pewnych wydatków – są to tzw. koszty uzyskania przychodu. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości.

Od 1 października 2019 r. są one wyższe, co obniża podatek.

Tabela - podwyższone koszty uzyskania przychodów

Tabela przedstawiająca podwyższone koszty uzyskania przychodów (wersja dostępna cyfrowo do pobrania w sekcji materiały)

Ile zyskujesz

Zobacz na przykładzie konkretnych wynagrodzeń, o ile więcej zostanie w twoim portfelu.

Jeśli jesteś podatnikiem, który uzyskuje przychody z pracy, to dzięki obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, twój zysk wyniesie:

Tabela - zysk po obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Tabela przedstawiająca zysk po obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (wersja dostępna cyfrowo dostępna do pobrania w sekcji materiały)

Od kiedy obowiązują zmiany

Niższa stawka PIT (17%) oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów weszły w życie od 1 października 2019 r.

Materiały