Kto jest podatnikiem


11.10.2019

Podatnik

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym małoletnie dzieci.

Dochody dzieci

Dochody małoletnich dzieci z ich własnej pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, ewentualnie z innych źródeł, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania z nich pożytków, rozliczane są na imię małoletniego dziecka. Pozostałe dochody małoletniego dziecka, np. z najmu jego nieruchomości, dolicza się do dochodów rodziców.

Przypadki szczególne

Szczególnym rodzajem podatnika jest przedsiębiorstwo w spadku.