Kto jest podatnikiem


16.04.2024

Podatnik

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym małoletnie dzieci.

Dochody dzieci

Dochody małoletnich dzieci z ich własnej pracy, rent, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania z nich pożytków, rozliczane są na imię małoletniego dziecka. Pozostałe dochody małoletniego dziecka dolicza się do dochodów rodziców.

Przypadki szczególne

Szczególnym rodzajem podatnika jest przedsiębiorstwo w spadku.