Sposób zapłaty podatku od spadków i darowizn


Chcesz wiedzieć w jakim terminie i w jaki sposób zapłacić podatek od spadków i darowizn? Sprawdź

31.07.2022

Zapłata podatku następuje po doręczeniu podatnikowi decyzji z ustaloną kwotą podatku. Decyzja jest wydawana w oparciu o informacje zawarte w zeznaniu podatkowym oraz zgromadzone w toku postępowania podatkowego, gdy wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych przekroczy kwotę wolną od podatku.

Podatek należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek bankowy.