Zmiany prawne w MDR


Ministerstwo Finansów informuje o zmianach w prawie dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

16.04.2024

W dniu 25 czerwca 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1106) wprowadzająca zmiany przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie schematach podatkowych (MDR).

Jednocześnie na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe wzory struktur logicznych (schem) postaci elektronicznej informacji i zawiadomień, które będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r.