Wyjaśnienia dotyczące schematów MDR-1


Informujemy o procedurze składania informacji o schematach podatkowych MDR-1

28.11.2023

W związku z powstaniem Centrum Kompetencyjnego MDR w Olsztynie informujemy, że korespondencję dotyczącą informacji o schematach podatkowych MDR-1 należy przekazywać w formie elektronicznej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Dotyczy to w szczególności odpowiedzi na wezwania, wyjaśnień oraz wniosków o wycofanie informacji.

Wyjątek stanowią pełnomocnictwa dotyczące informacji o schematach podatkowych MDR-1, które należy składać do Szefa KAS.