Nowe terminy przekazywania informacji MDR


Ministerstwo Finansów informuje o zmianach dotyczących przekazywania schematów podatkowych MDR

28.11.2023
  • Zmiany dotyczą m.in. przesyłania informacji MDR-1, MDR-3 i MDR-4 oraz zawiadomienia MDR-2.
  • Odnoszą się zarówno do raportowania schematów podatkowych krajowych, jak i transgranicznych.
  • Jest to kolejne rozwiązanie MF, które składa się na Tarczę Antykryzysową i zostało wprowadzone nowelizacją specustawy.

Tarcza Antykryzysowa to kompleksowy pakiet działań, który ma przeciwdziałać skutkom epidemii koronawirusa. Na ten pakiet składa się wiele rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, zawartych m.in. w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa).

Rozwiązania dot. MDR

Wszystkie terminy, określone w dziale III, rozdziale 11a Ordynacji podatkowej, nie rozpoczynają się, natomiast rozpoczęte - zostają zawieszone od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Dotyczy to w szczególności terminów na przekazanie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 Ordynacji podatkowej (MDR-2).

Zasady te odnoszą się zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych).