Statystyki MDR


Statystyki dokumentów złożonych do systemu MDR

15.07.2022

Dokumenty złożone

Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów do systemu MDR od 1 stycznia 2019 r.

Okres

Pierwotne Uzupełnienia Łącznie MDR

do 31 marca 2019

630 72 702

do 30 czerwca 2019

2837 208 3 045

do 30 września 2019

5149 363 5 512

do 31 grudnia 2019

7 075 616 7 691

do 31 marca 2020

10 548 962 11 510

do 30 czerwca 2020

12 876 1 430 14 306

do 30 września 2020

14 090 1 696 15 786

do 31 grudnia 2020

16 566 2 201 18 767

do 31 marca 2021

20 413 2 676 23 089

do 30 czerwca 2021

23 939 3 054 26 993

do 30 września 2021

25 616 3 246 28 862

do 31 grudnia 2021

27 295 3 524 30 819

do 31 marca 2022

29 823 3 876 33 699

do 30 czerwca 2022

32659 4160 36819

MDR-1

Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-1 (od 1 stycznia 2019)

Okres

Pierwotne MDR-1 Uzupełnienia MDR-1 Łącznie MDR-1 w tym transgraniczne (od 01.07.2020)

do 31 marca 2019

395 51 446 -

do 30 czerwca 2019

1 810 152 1 962 -

do 30 września 2019

3 213 233 3 446 -

do 31 grudnia 2019

4 227 373 4 600 -

do 31 marca 2020

5 281 625 5 906 -

do 30 czerwca 2020

5 751 939 6 690 -

do 30 września 2020

6 215 1 472 7 364 130

do 31 grudnia 2020

7 665 1 600 9 265 1 016

do 31 marca 2021

8 990 2 011 11 001 2 166

do 30 czerwca 2021

9 640 2 297 11 937 2 443

do 30 września 2021

10 197 2 465 12 662 2 608

do 31 grudnia 2021

10 750 2 708 13 458 2 833

do 31 marca 2022

11 278 3 037 14 315 3 083

do 30 czerwca 2022

11825 3281 15106 3292

MDR-2

Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-2 (od 1 stycznia 2019)

Okres

Pierwotne MDR-2 Uzupełnienia MDR-2 Łącznie MDR-2

do 31 marca 2019

152 3 155

do 30 czerwca 2019

482 5 487

do 30 września 2019

774 7 781

do 31 grudnia 2019

1 038 8 1 046

do 31 marca 2020

1 245 9 1 254

do 30 czerwca 2020

1 367 9 1 376

do 30 września 2020

1 462 10 1 472

do 31 grudnia 2020

1 680 12 1 692

do 31 marca 2021

1 993 14 2 007

do 30 czerwca 2021

2 097 16 2 113

do 30 września 2021

2 174 16 2 190

do 31 grudnia 2021

2 299 17 2 316

do 31 marca 2022

2 372 17 2 389

do 30 czerwca 2022

2423 17 2440

MDR-3

Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-3 (od 1 stycznia 2019)

Okres

Pierwotne MDR-3 Uzupełnienia MDR-3 Łącznie MDR-3

do 31 marca 2019

83 18 101

do 30 czerwca 2019

312 47 359

do 30 września 2019

670 105 775

do 31 grudnia 2019

1 049 209 1 258

do 31 marca 2020

2 898 298 3 196

do 30 czerwca 2020

4 418 436 4 854

do 30 września 2020

4 966 478 5 444

do 31 grudnia 2020

5 609 525 6 134

do 31 marca 2021

7 556 581 8 137

do 30 czerwca 2021

9 769 660 10 429

do 30 września 2021

10 624 680 11 304

do 31 grudnia 2021

11 451 696 12 147

do 31 marca 2022

13 179 712 13 891

do 30 czerwca 2022

15253 750 16003

MDR-4

Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-4 (od 1 stycznia 2019)

Okres

Pierwotne MDR-4 Uzupełnienia MDR-4 Łącznie MDR-4

do 31 marca 2019

0 0 0

do 30 czerwca 2019

233 4 237

do 30 września 2019

492 18 510

do 31 grudnia 2019

761 26 787

do 31 marca 2020

1 124 30 1 154

do 30 czerwca 2020

1 340 46 1 386

do 30 września 2020

1 447 59 1 506

do 31 grudnia 2020

1 612 64 1 676

do 31 marca 2021

1 874 70 1 944

do 30 czerwca 2021

2 433 81 2 514

do 30 września 2021

2 621 85 2 706

do 31 grudnia 2021

2 795 103 2 898

do 31 marca 2022

2 994 110 3 104

do 30 czerwca 2022

3158 112 3270

Doręczone potwierdzenia nadania NSP

Kwartalna informacja o liczbie doręczonych potwierdzeń nadania NSP od 1 stycznia 2019 r.:

Okres

Ważne numery NSP w tym transgraniczne (od 01.07.2020) Ilość doręczonych potwierdzeń nadania NSP

do 31 marca 2019

100 - 100

do 30 czerwca 2019

265 - 265

do 30 września 2019

381 - 381

do 31 grudnia 2019

897 - 891

do 31 marca 2020

1 010 - 1 010

do 30 czerwca 2020

1 322 - 1623

do 30 września 2020

2 216 77 2 517

do 31 grudnia 2020

3 895 373 4 196

do 31 marca 2021

5 659 1 508 5 960

do 30 czerwca 2021

6 666 1 798 6 967

do 30 września 2021

7 363 1 937 7 666

do 31 grudnia 2021

7 885 1 977 8 192

do 31 marca 2022

8 371 2 233 8 716

do 30 czerwca 2022

9007 2428 9366

Inne rozstrzygnięcia związane z obsługą informacji MDR

Okres

Odmowy wszczęcia Odmowy nadania Umorzenia Unieważnione numery NSP Sprawy pozostawione bez rozpatrzenia

do 31 marca 2019

0 2 0 0 0

do 30 czerwca 2019

0 2 0 2 0

do 30 września 2019

4 4 0 0 0

do 31 grudnia 2019

5 5 0 0 0

do 31 marca 2020

6 5 0 0 0

do 30 czerwca 2020

6 8 0 301 0

do 30 września 2020

7 9 11 301 0

do 31 grudnia 2020

7 14 31 301 0

do 31 marca 2021

7 14 44 301 0

do 30 czerwca 2021

7 14 88 301 0

do 30 września 2021

7 14 139 303 0

do 31 grudnia 2021

17 20 246 307 0

do 31 marca 2022

21 22 343 345 0

do 30 czerwca 2022

28 24 423 359 7

Schematy podatkowe transgraniczne

Kwartalna informacja o liczbie przekazanych właściwym organom państw członkowskich, w drodze automatycznej wymiany, informacji o schematach podatkowych transgranicznych*

Okres

MDR-1 MDR-4 Razem Narastająco

I kwartał 2021r.

1 095 11 1 106 1 106

II kwartał 2021r.

497 5 502 1 608

III kwartał 2021r.

305 0 305 1 913

IV kwartał 2021 r.

122 69 191 2 104

I kwartał 2022

141 14 155 2259

II kwartał 2022

207 37 244 2503

*zgodnie z art. 88b ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 626) powyższe informacje przekazuje się w terminie miesiąca, licząc od końca kwartału, w którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzymał te informacje.