Komunikaty techniczne


W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje na temat zmian i ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu usług i narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 21.04.2022

Prace serwisowe na środowisku produkcyjnym do przesyłania JPK, CUK i ALK

Informujemy o pracach serwisowych na środowisku produkcyjnym do przesyłania plików JPK, CUK i ALK

opublikowano: 15.04.2022

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 14.04.2022

Prace serwisowe na środowisku produkcyjnym do przesyłania JPK, CUK i ALK

Informujemy o planowanych pracach serwisowych na środowisku produkcyjnym do przesyłania plików JPK, CUK i ALK

opublikowano: 13.04.2022

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 12.04.2022

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja testowa już dostępna

Informujemy o udostępnieniu Aplikacji Podatnika KSeF – wersja testowa

opublikowano: 08.04.2022

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 06.04.2022

Aktualizacja aplikacji e-mikrofirma oraz Klient JPK_WEB

Informujemy o aktualizacji aplikacji e-mikrofirma oraz Klient JPK_WEB

opublikowano: 01.04.2022

Wymiana certyfikatów SSL

Informujemy o wymianie certyfikatów SSL serwera usługi Web Services systemu e-Deklaracje

opublikowano: 31.03.2022

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 28.03.2022

Aktualizacja środowiska testowego oraz produkcyjnego dla wysyłki JPK, CUK i ALK

Informujemy o aktualizacji środowiska testowego oraz produkcyjnego dla wysyłki JPK, CUK i ALK

opublikowano: 10.03.2022

Tymczasowe wyłączenie logowania danymi autoryzującymi

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu logowania danymi autoryzującymi w związku z pracami serwisowymi

opublikowano: 03.02.2022