Zmiany we wzorze dokumentu elektronicznego dla CIT-8AB(8)


Informujemy o zmianach we wzorze dokumentu elektronicznego dla CIT-8AB(8)

Informujemy, że we wzorze dokumentu elektronicznego dla CIT-8AB(8) nr 2024/02/08/13271 dokonano zmiany dla pozycji nr 20 załącznika CIT/PD(2) – pozycję tę przekształcono w nieobowiązkową.

e-Deklaracje CIT

Tu rozliczysz CIT - wybierz formularz, wypełnij go i prześlij online