Zmiany we wzorze dokumentu elektronicznego dla CIT-8(33)


Informujemy o zmianach we wzorze dokumentu elektronicznego dla CIT-8(33)

Informujemy, że we wzorze dokumentu elektronicznego dla CIT-8(33) nr 2024/02/08/13272 dokonano zmiany dla pozycji nr 20 załącznika CIT/PD(2) – pozycję tę przekształcono w nieobowiązkową.

e-Deklaracje CIT

Tu rozliczysz CIT - wybierz formularz, wypełnij go i prześlij online