Zmiany w obsłudze podpisu przez wtyczkę e-Deklaracje


Zmiany w nowych zestawach do podpisu elektronicznego wydawanych od marca 2019 przez Centrum Certyfikacji KIR

Nowe zestawy do podpisu elektronicznego (e-podpis) wydawane od marca 2019 przez Centrum Certyfikacji KIR wymagają wykonania przez użytkowników wszystkich zaleceń podanych w dokumentacji (oprogramowanie, instrukcje) dostępnej dla użytkowników na stronie KIR Szafir.

W szczególności w dokumentach:

  • Instrukcja i aktywacja karty
  • Instrukcja uruchomienia (wersja skrócona)
  • Instrukcja konfiguracji kart CryptoCard Graphite w aplikacji JPK Ministerstwa Finansów

Więcej informacji nt. nowych kart i ich obsługi jest dostępna również na stronie KIR Szafir w sekcji Pytania i odpowiedzi