Zmiana interfejsu do przesyłania danych JPK


Zmiana interfejsu do przesyłania danych JPK od mikroprzedsiębiorstw, które są autoryzowane na podstawie danych osobowych oraz wartości kwot z poprzednich rozliczeń

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z planowanym wejściem w życie nowego pliku JPK_VAT z deklaracją, dotychczasowy interfejs MF (mikro JPK) udostępniony w celu wysyłki informacji JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorstwa zostanie usunięty:

Pliki JPK_VAT podpisane danymi autoryzującymi podatnika będzie można składać przez zmodyfikowany dotychczasowy interfejs REST API:

na zasadach opisanych w zmodyfikowanej specyfikacji interfejsów.

Uruchomienie środowiska testowego i publikacja specyfikacji nastąpi do końca lutego 2020 r.

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik