Wycofanie z użytkowania systemu CeRBeR


Ministerstwo Finansów informuje o wycofaniu z użytkowania systemu CeRBeR

W związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) informujemy, że zgodnie z art. 2 pkt 4 cytowanej ustawy w art. 82 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa uchylony został § 2, § 2c, § 7 i § 8.

Zatem w związku z wygaśnięciem systemu CeRBeR, ostatnim raportem z informacją o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą jest raport za okres 15-30 kwietnia.