Utrudnienia w przetwarzaniu plików JPK


Informujemy o możliwych utrudnieniach w przetwarzaniu plików JPK

Od 2 listopada 2020 r. występują przejściowe problemy z przetwarzaniem plików JPK, wysłanych na bramkę e-dokumenty.mf.gov.pl. Status 120 może utrzymywać się przez dłuższy czas.

Prosimy o nieprzesyłanie ponownie tych samych dokumentów i oczekiwanie na dalsze statusy przetwarzania.

Przepraszamy za utrudnienia.

JPK_VAT z deklaracją

Dla plików JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych), przesyłanych za okresy od 1 października 2020 r. przez wszystkich przedsiębiorców i korekt za te okresy