Utrudnienia przy autoryzacji Profilem Zaufanym w Krajowym Systemie e-Faktur


Informujemy o utrudnieniach przy autoryzacji Profilem Zaufanym w Krajowym Systemie e-Faktur

19 stycznia 2024 r. od godziny 20:00 do 20 stycznia 2024 r. do godziny 16:00 Profil Zaufany będzie niedostępny. W tym czasie nie zalogujesz się Profilem Zaufanym do Krajowego Systemu e-Faktur.

Nadal możesz logować się podpisem kwalifikowanym, pieczęcią kwalifikowaną oraz wcześniej wygenerowanym tokenem.

Przepraszamy za utrudnienia.