Tymczasowe wyłączenie logowania login.gov.pl


Informujemy o tymczasowym wyłączeniu logowania przez login.gov.pl w usługach resortu finansów

Prace serwisowe

W dniu 20.05.2024r. od godz. 22:00  do godz. 23:30

będą występować problemy z zalogowaniem się do usług resortu finansów:

  • e-Toll
  • e-Urząd Skarbowy
  • Twój e-Pit
  • PUESC (częściowo)
  • e-Mikrofirma