Struktury logiczne sprawozdań finansowych


Ministerstwo Finansów informuje o możliwości pobrania struktur logicznych dla sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie www.gov.pl dostępne są struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2. Przedmiotowe struktury obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzonych od dnia 1 września 2019 roku.