Sprawozdania Finansowe osób fizycznych w formacie xades


Poniższa informacja dotyczy jedynie osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składających sprawozdania finansowe do Szefa KAS.

Ministerstwo Finansów informuje, że ustrukturyzowane (tj. utworzone na podstawie struktur dostępnych na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury e-sprawozdań sprawozdania finansowe osób fizycznych, składane do Szefa KAS, sporządzone w formacie XML po podpisaniu podpisem kwalifikowanym, dla których:

  1. otrzymujemy jeden plik *.XML.xades sprawozdania zawierający w sobie sprawozdanie oraz podpisy;
  2. otrzymujemy plik *.XML sprawozdania oraz co najmniej jeden plik *.XML.xades zawierający podpis,

należy przekazywać do Szefa KAS za pośrednictwem skrytki ePUAP Ministerstwa Finansów

Przesyłając za pośrednictwem ePUAP sprawozdanie finansowe, wraz z plikami zawierającymi podpisy (w przypadku wskazanym w pkt. 2), należy przekazać je jako załączniki do pisma ogólnego ePUAP.

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja e-Sprawozdania Finansów umożliwia  podpisanie i przekazanie do Szefa KAS sprawozdania finansowego podpisanego podpisem kwalifikowanym polskim albo zagranicznym zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML, zgodnego ze schematem dostępnym na stronie w3, w skrócie XAdES-BES w wersji Enveloped (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML).

Obecnie trwają prace nad uwzględnieniem w aplikacji możliwości wysyłki sprawozdań finansowych opatrzonych podpisami elektronicznymi w postaci plików xades, o których mowa w przedmiotowym komunikacie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Portalu Podatkowego w sekcji w zakładce e-Sprawozdania Finansowe

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekazują sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie mają obowiązku przesyłania tych sprawozdań finansowych do Szefa KAS ani do naczelnika urzędu skarbowego.