Składanie PIT-11 drogą elektroniczną


Informujemy o czasowym wyłączeniu możliwości składania PIT-11 w wersji niższej niż aktualnie obowiązująca - czyli 26

  • Do końca stycznia 2021 r. PIT-11 będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza – czyli 26.
  • Ma to zapobiegać przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2020 na wcześniejszych, nieobowiązujących wariantach formularzy.
  • Od lutego 2021 r. zostanie przywrócona możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (do składania korekt za ubiegłe lata).

W dniu 18 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określające m.in. wzór formularza PIT-11 w wersji 26 obowiązującej za 2020 r.

Interaktywny formularz jest dostępny w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Dla pracodawcy - płatnika

Jesteś pracodawcą - płatnikiem? Sprawdź jak i do kiedy przygotować formularze oraz jak je złożyć

e-Deklaracje

Formularze elektroniczne PIT dla płatników