Publikacja nowej wersji struktury JPK_FA(3)


Informujemy o opublikowaniu nowej struktury - JPK_FA(3)

  • Na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej opublikowano nową wersję struktury faktury VAT – JPK_FA(3).
  • Nowa struktura JPK dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r.
  • Organy podatkowe będą mogły jej żądać od 2 grudnia 2019 r.

Struktura JPK_FA(3) została opublikowana w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 13 września 2019 r. poz. 1751).

Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono zmiany dotyczące raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych, które były postulowane przez podatników.

Na stronie została zamieszczona również dokumentacja struktury w formacie pdf wraz ze spisem zmian do poprzedniej wersji struktury JPK_FA(2).

Dokumentacja i struktury JPK są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej.

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik