Przywrócono dostępność bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją


Informujemy o przywróceniu dostępności bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

Informujemy, że serwis z bezpłatnymi narzędziami do obsługi JPK_VAT z deklaracją został ponownie uruchomiony.

Aplikacje e-mikrofirma, formularz interaktywny i Klient JPK WEB są dostępne.

Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z aplikacji.

JPK_VAT z deklaracją

Dla plików JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych), przesyłanych za okresy od 1 października 2020 r. przez wszystkich przedsiębiorców i korekt za te okresy