Przywrócenie pełnej funkcjonalności Wykazu Podatników VAT


Informujemy o przywróceniu pełnej dostępności wyszukiwarki wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Informujemy, że usunięte zostały problemy techniczne występujące podczas korzystania z wyszukiwarki wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT oraz z plikiem płaskim.