Prace serwisowe w usłudze JPK związane z wymianą certyfikatu klucza publicznego


Ministerstwo Finansów informuje o przerwie w działaniu usługi JPK w związku z pracami serwisowymi

Ministerstwo Finansów informuje o pracach serwisowych w usłudze JPK, związanych z wymianą certyfikatu klucza publicznego, służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi. W związku z powyższym w terminie od 22.08.2019, godz. 22:00 do 23.08.2019, godz. 09:00 wystąpi przerwa w działaniu usługi.

Informację o publikacji nowego certyfikatu przekażemy w oddzielnym komunikacie.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma