Prace serwisowe w systemie Kasy Online


Ministerstwo Finansów informuje o przerwie w dostępie do środowiska testowego systemu Kasy Online

Ministerstwo Finansów informuje, że 6 marca 2020 r. (piątek) odbędą się prace serwisowe środowiska testowego dla kas online. W związku z powyższym środowisko testowe w tym dniu będzie niedostępne.

Kasy rejestrujące

Informacje dotyczące systemu rejestracji online (kasy online) oraz kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne)