Prace serwisowe w systemie Kasy Online


Informacja o przerwie w dostępie do środowiska testowego i produkcyjnego systemu Kasy Online

Ministerstwo Finansów informuje, że w okresie od 28 czerwca od godziny 00:00 do 8 lipca do godziny 00:00 prowadzone będą prace serwisowe na środowisku testowym i produkcyjnym systemu Kasy Online. W związku z powyższym mogą pojawiać się utrudnienia w korzystaniu z usługi.