Prace serwisowe e-Sprawozdania Finansowe


Informujemy o możliwych utrudnieniach w e-Sprawozdaniach finansowych spowodowanych pracami serwisowymi

Informujemy, że w dniu 12.05.2021 r. w godz. 18:00 – 21:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, spowodowane pracami serwisowymi. Jeśli po tym terminie będą pojawiać się utrudnienia prosimy o wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki, a jeśli to nie pomoże, to prosimy o kontakt.

e-Sprawozdania Finansowe

Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć